Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Hivatal 2019-es évi elhasznált A4-es papír mennyiségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 14.

Üdvözlettel:
Hallgató

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    1K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat request Pap r haszn lat Budapest F v ros II.Ker leti nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal.txt

    4K Download View as HTML

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])
Megtelt a címzett postaládája, ezért jelenleg nem tud üzeneteket fogadni.
Próbálja meg újból elküldeni az üzenetet később, vagy lépjen kapcsolatba a
címzettel másként.

A következő szervezet elutasította az üzenetet: EXCH02.2KER.PMH.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EXCH02.2KER.PMH

[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
EXCH02.2KER.PMH
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
get ID from name. 16.55847:BD0C0000,
17.43559:000000008C000000000000000000000000000000,
20.52176:010FED8423000011AA000000, 20.50032:010FED849317000000000000,
0.35180:00000000, 255.23226:55010000, 255.27962:56000000,
255.17082:B9040000, 0.16993:DD040000, 4.21921:B9040000,
255.31418:DD040000, 0.22753:FA000000, 255.21817:B9040000,
0.37224:00000000, 4.40808:DD040000, 0.24529:332D3439, 4.18385:DD040000,
0.36864:37656333, 4.37120:DD040000 [Stage: CreateMessage]'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EXCH02.2KER.PMH (10.0.0.57) by EXCH02.2KER.PMH (10.0.0.57) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) id 15.1.1261.35; Tue, 14
Apr 2020 17:40:13 +0200
Received: from mail2.masodikkerulet.hu (10.0.0.111) by EXCH02.2KER.PMH
(10.0.0.57) with Microsoft SMTP Server id 15.1.1261.35 via Frontend
Transport; Tue, 14 Apr 2020 17:40:13 +0200
X-ASG-Debug-ID: 1586878843-0ee3dd180e18f670001-GfS1Wp
Received: from mail.ess.de.barracuda.com (mail.ess.de.barracuda.com [35.157.190.226]) by mail2.masodikkerulet.hu with ESMTP id sSSJtKPKhGUTFiWo for <[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>; Tue, 14 Apr 2020 17:40:43 +0200 (CEST)
X-Barracuda-Envelope-From: [FOI #14737 email]
X-Barracuda-RBL-Trusted-Forwarder: 35.157.190.226
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250]) by mx3.eu-central-1a.ess.aws.cudaops.com; Tue, 14 Apr 2020 15:40:42 +0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id BFFE82208C; Tue, 14 Apr 2020 15:42:01 +0000 (UTC)
X-Barracuda-RBL-IP: 52.57.14.250
X-Barracuda-Effective-Source-IP: smtp.kimittud.org[52.57.14.250]
X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 52.57.14.250
X-Barracuda-BBL-IP: 52.57.14.250
Date: Tue, 14 Apr 2020 15:42:01 +0000
From: =?UTF-8?B?SGFsbGdhdMOz?= <[FOI #14737 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest =?UTF-8?B?RsWRdsOhcm9z?= II.
=?UTF-8?B?S2Vyw7xsZXRp?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?=
<[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_request_-_Pap=C3=ADr_haszn=C3=A1lat_-_Budapest?=
=?UTF-8?Q?_F=C5=91v=C3=A1ros_II._Ker=C3=BCleti_=C3=96nkorm=C3=A1nyzat?=
=?UTF-8?Q?_Polg=C3=A1rmesteri_Hivatal?=
MIME-Version: 1.0
X-ASG-Orig-Subj: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_request_-_Pap=C3=ADr_haszn=C3=A1lat_-_Budapest?=
=?UTF-8?Q?_F=C5=91v=C3=A1ros_II._Ker=C3=BCleti_=C3=96nkorm=C3=A1nyzat?=
=?UTF-8?Q?_Polg=C3=A1rmesteri_Hivatal?=
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-WatchGuard-Spam-ID: str=0001.0A09020E.5E95D981.0025:SCFSTAT59504023,ss=1,re=-4.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-WatchGuard-Spam-Score: 0, clean; 0, virus threat unknown
X-WatchGuard-Mail-Client-IP: 35.157.190.226
X-WatchGuard-Mail-From: [FOI #14737 email]
X-WatchGuard-AntiVirus: part scanned. clean action=allow
X-Barracuda-Connect: mail.ess.de.barracuda.com[35.157.190.226]
X-Barracuda-Start-Time: 1586878843
X-Barracuda-URL: https://mailsec02.2ker.pmh:443/cgi-mod/m...
X-Virus-Scanned: by bsmtpd at masodikkerulet.hu
X-Barracuda-Scan-Msg-Size: 3635
X-Barracuda-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-Spam-Score: 0.00
X-Barracuda-Spam-Status: No, SCORE=0.00 using global scores of TAG_LEVEL=3.5 QUARANTINE_LEVEL=6.0 KILL_LEVEL=1000.0 tests=
X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.2, rules version 3.2.3.81171
Rule breakdown below
pts rule name description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
Return-Path: [FOI #14737 email]

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Közérdekű adatkérő!

 

Hivatkozással 2020. április 14. napján küldött közérdekű adatkérésére az
alábbi tájékoztatást adom:

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évben 2767 csomag (553
doboz) A/4-es papírt használt fel feladatainak ellátása során.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy az adatkezelő az Ön által kért adatot annak
ellenére adta meg, hogy  Ön nem adta meg e nevét, mely a lentebb
hivatkozott jogszabály szerint kötelessége lett volna, ezért kérem, hogy a
jövőben erre figyelni szíveskedjen.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1b) bekezdése alapján: „Az adatigénylésnek
az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az
igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén
megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az
adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.”

 

Üdvözlettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address] 
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/