Pályafenntartási munkák a 37-es számú vasútvonalon

Magyar Államvasutak Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2022-es éveben a 37-es vasútvonalakon milyen állagmegóvási és karbantartási munkálatok várhatóak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 3.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36-30-5515789

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására közöljük az alábbiakat.

 

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében „közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret”.

 

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy adatigénylése
olyan információk megismerésére irányul, amellyel kapcsolatban a MÁV
Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem keletkezett, így a
kért adatokkal Társaságunk nem rendelkezik.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése