Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015 és 2020 között
- az MLSZ-szel kötött megállapodásokat, és
- a Tomsec Bau Kft.-vel, a Greenturf Sport Kft.-vel, és a Live Labour Kft.-vel kötött szerződéseket minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Lenti adatkérésére hivatkozva küldöm dr. Demjanovich Orsolya jegyző
asszony válaszlevelét, valamint a megkötött szerződések másolatait.

Tájékoztatom, hogy a mellékletek terjedelme miatt 2 levélben tudjuk a
csatolmányokat rendelkezésére bocsátani.

Tisztelettel:

Gasztonyi Ildikó
Szervezési Osztály
osztályvezető-helyettes
06/20/584-9019

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Alábbi adatkérésére küldöm (előző levelem folytatásaként) a kért
szerződés-másolatokat.

Tisztelettel: dr. Demjanovich Orsolya jegyző asszony nevében eljáró

Gasztonyi Ildikó
Szervezési Osztály
osztályvezető-helyettes
06/20/584-9019

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Gasztonyi Ildikó!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin