Pálinkafőzde engedélyesek neve, székhelye és elérhetőségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyarországon jelenleg engedéllyel rendelkező pálinkafőzdék nevét, székhelyét és elérhetőségeit (email, telefonszám) tartalmazó táblázatot, amely a szakdolgozatom kutatási témájának az alapját képezi.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 10.

Üdvözlettel:

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Tisztelt Szigeti Dávid Úr!

 

A 2015. november 10-én benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom:

 

A pálinkafőzdék engedélyeseinek neve és telephelyeinek címe megtalálható a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által üzemeltetett honlapon
([1]http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/jovede...
vagy
[2]http://nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/t...).

 

A székhely adat nem szerepel a honlapon, de cégek esetében az Igazságügyi
Minisztérium által üzemeltetett Ingyenes Céginformáció Szolgáltatás
honlapon ([3]https://www.e-cegjegyzek.hu/index.html), egyéni vállalkozók
esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által üzemeltetett honlapon
([4]https://www.nyilvantarto.hu/evig/) megtekinthetők, vagy lekérdezhetők
a NAV honlapjáról
([5]http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...,
[6]http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...,
[7]http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...) is.

[Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 30. § (2) bekezdése
alapján, ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.]

 

Az elérhetőségre vonatkozó adatok kiadása nem lehetséges az alábbiak
miatt: ezek az adatok nem részei a közhiteles és nyilvános, NAV honlapján
megjelenő nyilvántartásnak, továbbá egyedi jellegű, egy adott személlyel
kapcsolatba hozható adatok, ezért nem felelnek meg az Infotv. közérdekű
adat kategóriának.

 

Az elérhetőség adat nem kötelezően kitöltendő rovat a nyomtatványokon,
ezért nem minden esetben áll rendelkezésre, illetve megadható például a
könyvelő (mint képviselő) e-mail címe és nem feltétlenül az ügyvezető vagy
a cég e-mail címét adják meg ilyenkor az adózók. Az elérhetőségre (e-mail,
honlap) vonatkozó adatok a cégnyilvántartásban szerepelhetnek, ha az adott
cég azt megadta.

 

A NAV honlapjáról letölthető és az adóraktárakra és pálinka, párlat
termékre leszűrt adatokat tartalmazó táblázatot jelen levelem
mellékleteként csatoltan megküldöm.

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

References

Visible links
1. http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/jovede...
2. http://nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/t...
3. https://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
4. https://www.nyilvantarto.hu/evig/
5. http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...
6. http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...
7. http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbl...

Tisztelt NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály!

Az alábbi elérhetőségen találtam egy korábbi listát, amely tartalmazza, hogy az adott főzde keresekedelmi, bérfőzési vagy kereskedelmi és bérfőzési tevékenységet is folytat (Üzemtípus megnevezése).

www.nav.gov.hu/data/cms226576/Berfozest_...

Kérem a küldött leszűrt listában ezen adatokat is feltüntetni.

Üdvözlettel:

Szigeti Dávid

NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Tisztelt Szigeti Dávid!

 

Kérésének megfelelően a 2015. november 16-án kiegészített közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban korábban feltöltött táblázatot – kiegészítve
az üzemtípus oszloppal – csatoltan megküldjük.

Az üzemtípus-bejegyzést nem tartalmazó gazdálkodói telephelyeken pálinkát,
párlatot tárolnak, vagy használnak fel jövedéki termék előállításához.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal