Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Palcsó Tamás és/vagy a Melody Boy Bt. valamint az Csepeli Önkormányzat és/vagy háttérintézményei között megköttetett valamennyi szerződés tárgyát, értékét, illetve, hogy mikor kötötték és mennyi időre szól(t) a szerződés

- a Karácsony Sándor utcában kifeszített, Palcsó Tamást reklámozó molinó árát, és hogy ki rendelte meg a molinót, kinek az utasítására szerelték fel

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 22.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Kernné dr. Kulcsár Dóra,

6 Melléklet

Tisztelt Oroszi Babett!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a Csepeli Városkép Kft. és a Melody Boy Bt. –
Palcsó Tamás között létrejött megállapodásokat és az ahhoz tartozó
kifizetéseket.

Tájékoztatom, hogy a megkeresésében hivatkozott molinót 78.000 + Áfa
összegben rendelte meg szintén a Csepeli Városkép Kft.

 

Tisztelettel:

 

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra

aljegyző

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

tel: 06(1)4276-282

e-mail: [email address]

 

 

 

Tisztelt Kernné dr. Kulcsár Dóra!

Úgy látom, ezek csak a 2013-as szerződések, azt ezt megelőző években (2006-tól) kötött szerződésekre is szükségem lenne.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Kernné dr. Kulcsár Dóra,

Tisztelt Oroszi Babett!

A megküldötteken kívül más szerződés nem került megkötésre.

Tisztelettel:

Kernné dr. Kulcsár Dóra
aljegyző
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
tel: 06(1)4276-282
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése