Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló otthoni szakápolás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek névsorát, melyekkel az Önök Alapítványa 2016. év januárja óta szerződést kötött.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2016. január óta, mennyi holokauszt túlélő otthoni szakápolásáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2016.01- től egészen 2017 végéig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által otthoni szakápolással segített holokauszt túlélők számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy az otthoni szakápolást biztosító szolgáltatóknak 2016.01-től 2017 végéig, mennyi munkaóra otthoni szakápolást, illetve hány szakápolót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a szakápolást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.
Továbbá,
A Holokauszt Túlélők programja részeként megvalósuló takarítás szolgáltatás biztosítását végző szervezetek/ cégek névsorát, melyekkel az Önök Alapítványa 2016. év januárja óta szerződést kötött.
Tüntessék fel az egyes szervezetek/cégek nevei mellé, hogy 2016. január óta, mennyi holokauszt túlélő otthonának(háztartások száma) takarításáért felelt, az egyes hónapokban.
Itt kérem, hogy 2016.01- től egészen 2017 végéig tüntessék fel hónaponként, az egyes szervezetek/cégek által takarítás szolgáltatással segített háztartások számát.
Hónapokra és cégekre lebontva küldjék meg az adatokat.
Tüntessék fel, hogy a takarítást biztosító szolgáltatóknak 2016.01-től 2017 végéig, mennyi munkaóra takarítást, illetve hány takarítót biztosítottak az Önök megrendelésére. Itt a takarítást ellátó szervezetek/ cégek, és hónapok szerinti bontásban szeretném megkapni az információkat.

Kérem az adatokat szerkeszthető,kereshető formában küldjék meg. Pl: Excel fájl
(A Holokauszt túlélők programja Szociális szolgáltatásairól című adatigénylésre adott válaszukhoz hasonló módon lebontott információkat szeretnék kapni.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. szeptember 1. napján kelt levelét 2018. szeptember 3. napján
köszönettel kézhez vettük. A csatolt kérelem alapján kérjük, hogy a
közérdekű adatigényléssel kapcsolatos igényük teljesítésére további 15
napot szíveskedjenek biztosítani a MAZS Alapítvány részére.

 

Megértésében bízva, üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Valóban nagy terjedelmű adatot igényeltem Önöktől.
Természetesen elfogadom kérelmüket, melyben arra kérnek, hogy további 15 napot biztosítsak a kért adatok megküldéséig.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

  • Attachment

    k z rdek adatig nyl s 20180901 MAZS Alap tv ny valasz oraszamok.PDF.pdf

    6.6M Download View as HTML

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. szeptember 1. napján kelt „Otthoni szakápolás, takarítás
szolgáltatásokról” közérdekű adatigénylésére válaszunkat megküldjük
csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Köszönöm a megküldött információkat.
Kérem , küldjék meg kereshető formátumban ezt a közzé tett dokumentumot. PL: Excel fájl.
Azon cégek közül, melyek takarítás szolgáltatást végeztek az Önök megbízásából, többeknek nincsen a 8121 TEÁOR számú Általános épülettakarítás bejegyezve a cég tevékenységi körei közé.
Ezen cégek az alábbiak:
EZRAN KFT., FORMEDIC-TEAM KFT., Harris-Ispita, Harris Magyarország KFT. Homedika KFT., Morpheus KFT..
Hogyan tudtak megbízni olyan cégeket azzal, hogy végezzen takarítást, amelyek nem végzik ezt a tevékenységet a cégbíróságon elérhető bejegyzések szerint?

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Otthoni szakápolás, takarítás szolgáltatásokról” közérdekű
adatigénylésére válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Válaszukban elküldött információk teljes mértékben megfelelnek az igénylésben megfogalmazott kérésemnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt és energiát szántak rá és ilyen precíz munkát adtak át.

Üdvözlettel:
Kerekes Imre