OTP Travel szerződés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az OTP Travel Kft és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által 2020. október 5-én aláírt szerződés alapján eddig mely személyek utaztak, hová és hol szálltak meg, mennyi ideig tartózkodtak ott. Milyen célú utazásokra, mely úticélokra, mely személyek utaztatására kötötték ezt a szerződést?

Miért volt szükség egy ilyen szerződés aláírására akkor, amikor a koronavírus-járvány második hulláma már javában tartott, utazási korlátozások voltak érvényben és további korlátozások voltak várhatók?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 23.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2019-ben határozta el, hogy a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötött „Nemzetközi
utazásszervezések” tárgyú keretmegállapodás igénybevétele helyett önálló
közbeszerzési eljárást indít el, hogy a keretmegállapodáshoz képest
kedvezőbb feltételekkel vehesse igénybe a szolgáltatást. Ezért a Magyar
Turisztikai Ügynökség 2019. december 17-én a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt-re, a Magyar Divat & Design Ügynökség NZrt-re, a Turisztikai
Marketingkommunikációs Ügynökség NZrt-re, az Expo2020 Magyarország
NKft-re, valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt-re
vonatkozóan kiírta az „Utazás- és szállásszervezés” tárgyú közbeszerzési
eljárást, mely 2020. május 20-án eredménytelenül zárult. Ezt hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás követte 2020. július 17-ei indítással,
amelynek az eredményeképpen került sor a szerződéskötésre 2020. október
5-én.

 

A szerződés hatálybalépése óta az OTP Travel Kft. biztosítja a Cégcsoport
fent megjelölt társaságai részére az üzleti utazási és szállásszervezési
feladatokat.

 

Tekintettel a koronavírus járványhelyzetre, a Cégcsoport szigorú
korlátozásokat rendelt el a külföldi üzleti utazásokra vonatkozóan, amely
miatt külföldi üzleti utazásra a kérdéssel érintett időszakban négy
esetben került sor a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél:

 

Beosztás Desztináció Vásár, rendezvény neve Kiutazás Kiutazás
kezdete vége
Partner megbeszélések, TTG
Travel Experience-n való
nemzetközi Rimini, részvétel (olasz piac
piac szakértő Milánó legfontosabb B2B 2020.10.13 2020.10.18
kiállítása) illetve
milánói tour operatorokkal
való egyeztetés
Dubai Expo 2020 Magyar
szakértő Dubai Pavilon építésének 2020.10.24 2020.10.29
felügyelete
Török-Magyar Gazdasági
Vegyesbizottsági Üléshez
vezető kapcsolódó szakértői
szakértő Isztambul egyeztetéseken való 2020.11.02 2020.11.05
részvétel, a Safe Tourism
Certification program
megismerése érdekében
Török-Magyar Gazdasági
nemzetközi Vegyesbizottsági Üléshez
kapcsolatok kapcsolódó szakértői
vezető Isztambul egyeztetéseken való 2020.11.02 2020.11.05
szakértő részvétel, a Safe Tourism
Certification program
megismerése érdekében

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv - a gazdaság
COVID-válságot követő újraindításával kapcsolatos kiemelt feladataira
tekintettel - az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]