Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 2021. január 01-n hatályba lépett; az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében született törvényi rendelkezések, amelyek jogerővel és végrehajthatósággal bírnak - hatására, konkrétan, milyen intézkedések történtek?! Ezekről, miért nem lehet semmilyen információ birtokába jutni?! Milyen módon történt a felosztás?! Ennek pontos leírása, vázrajzokkal, telek határ meghatarozasokkal, egyéb kellékek részletes rögzítése és minden egyes kötelező tartalmi elemmel rendelkező hivatalos okirata ugyan hol van, amennyiben van?!

A szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal megkeresésemre semmilyen információt nem tudott adni.

Hasonlatot vélek felfedezni ismert kortárs írónk egyik írása morbid, (olvasva az igaz humor óriása, önmagam kárára átélvén kevésbé kacagtató); " X faluba filmesek érkeznek. A forgatáson nyilas tiszteknek öltözött statiszták vonultak keresztül - kassul X falván, ahol nem is olyan régen, még valóban nyilas tisztek marsíroztak. A falucskában nem volt nagy változás, az emberek tudattalanjába vésődött a félelmet kiváltó emlék. Még a Tanácselnök úr, aki tanult embernek számított, akár a falu bírája; azonnal összeszedte kis vályogházában eldugott rádióját, féltve őrzött kincsét, és X falva valamennyi lakosával megindult leadni azt a stáb szállásán."

Nem sokat változott a helyzet Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatala dolgozóinak ismeretanyag terén, mivel állandó lakcímeként bejelenti kívánt telkem iránti kérelmem többször is visszautasították, azzal az indoklással, hogy osztatlan közös tulajdon esetén csakis valamennyi tulajdonostárs írásbeli beleegyezése összegyűjtése esetén lehetséges. Megjegyzem, kb. 180 tulajdonostárs van 8524 nm-n, akik zöme elérhetetlen. Megjegyzem egyébiránt, hogy a Magyarországi Agrárkamara legutóbb száma szerint, akár a Közlöny friss adatai szerint, Magyarországon nincs több osztatlan közös tulajdon, a törvény által előírt rendelkezés végrehajtása határidőn belül megtörtént.
Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal munkatársai leadták a televízióikat is a képzeletbeli stábnak; hiszen kissé lemaradtak a Duna folyása ellenkező iránya viszonylatában is.
Elnézést kérek a szarkazmusomért, közel sem tesz derűssé, hogy a telkem ellopja a szomszéd, az illetékességében eljárni köteles hivatal pedig valahol a Sumérok idején élik napjaikat!
Ez második KÉRELMEM egy héten belül ezen a fórumon, nagy nyilvánosság előtt vállalva kilétem!
Kérem ezt (is) tiszteletben tartani, és a kert adatokat, információkat rendelkezésemre bocsátani!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 3.

Üdvözlettel:

Szauer Zsuzsanna

Krisztina Vargáné dr. Szabó, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szauer Zsuzsanna!

Mellékelten küldjük válaszlevelünket.

Tisztelettel:

Vargáné dr. Szabó Krisztina
igazgatási ügyintéző

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály

2310, Szigetszentmiklós, Losonczi u.1.
Tel.: +36 24 505 578