Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, amennyiben tárolnak erről adatot, hogy 2014.05.04-től kezdődően a mai nappal (2018.12.19.) bezárólag hány alkalommal járt Országgyűlési képviselő az MTVA székházban a 2012. évi XXXVI. tv. által biztosított jogai alapján (tehát nem interjú, műsorban részvétel okán), és kik voltak ezek a képviselők?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 19.

Üdvözlettel:

Pintér Patrik

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Pintér Patrik!
 
Ön 2018. december 19. napján a [1]kimittud.atlatszo.hu portálon keresztül
az alábbi adatigénnyel fordult a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alaphoz (a továbbiakban: MTVA):
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
amennyiben tárolnak erről adatot, hogy 2014.05.04-től kezdődően a mai
nappal (2018.12.19.) bezárólag hány alkalommal járt Országgyűlési
képviselő az MTVA székházban a 2012. évi XXXVI. tv. által biztosított
jogai alapján (tehát nem interjú, műsorban részvétel okán), és kik voltak
ezek a képviselők?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.”
A fentiekben foglalt adatigényével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az Ön
által kért összetettségben az MTVA-nál adatok nem lelhetőek fel.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentést tehet a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.
Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igénye elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alappal szemben.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzését.
Tisztelettel:
 
 
 
MTVA Sajtó Osztály

Tel.: +36 1 759 5066
[3][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése