Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schneller Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Orosz diplomaták kiutasításának számossága

We're waiting for Schneller Judit to read a recent response and update the status.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022 márciusában több mint 100 orosz diplomatát utasítottak ki európai országokból, ugyanakkor az Európában diplomáciai fedéssel dolgozó orosz hírszerző tisztek száma több százra tehető. A belga kormány 21, a brüsszeli orosz nagykövetségen valamint az antwerpeni főkonzulátuson dolgozó orosz diplomatát, Hollandia pedig 17 orosz diplomatát utasított ki. Lengyelország 45 orosz diplomatát utasított ki, mert kémkedtek az országban.
Bulgária 10 orosz diplomatát "persona non grata"-nak nyilvánított, és 72 órát adott nekik arra, hogy elhagyják a balkáni országot. E hónapban Szófia két orosz diplomatát már kiutasított kémkedésre hivatkozva. Lettország, Észtország és Litvánia összesen 10 orosz diplomatát utasított ki. A szlovák külügyminisztérium három orosz diplomata kiutasítása mellett döntött, miután az ország hírszerző szolgálataitól kapott információk értékelése szerint lehetséges kémkedés és megvesztegetés történt. Csehország nem kívánatos személynek minősítette a prágai orosz nagykövetség a prágai orosz nagykövet helyettesét és kiutasította az országból. A cseh titkosszolgálatok azt állítják, hogy oroszok állnak a 2014-ben Vrbeticében egy lőszerraktárban történt robbanások mögött, ezért kiutasítottak Prágából 18 orosz diplomatát. Az Ukrajna elleni orosz támadás következtében Csehország bezárta kijevi nagykövetségét és lvivi konzulátusát, és felfüggesztette a két csehországi orosz konzulátus működési engedélyét. Észak-Macedónia öt orosz diplomatát utasított ki. Az orosz kémügynökségeknek központi szerepük lehetett az Ukrajna elleni invázió megtervezésében, illetve a háborút igazoló hamis narratívák kialakításában.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt 5 évben Magyarországról mikor és hány orosz diplomata kiutasítására került sor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 12.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt KKM Közérdekű Adatigénylések!

Köszönöm visszajelzésüket, türelmesen várakozni fogok, bizonyára sok feladat ró önökre is a Covid. Ha kérhetném a válasz pdf elnevezésében az ékezetes karakterek mellőzését, mert a KiMitTud rendszere sajnos nem kezeli jól.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt KKM Közérdekű Adatigénylések!

Köszönöm válaszukat!

A Direkt36 szerint 2010 óta az egyetlen hivatalos magyarországi orosz diplomata kiutasítására 2018 tavaszán került sor, amikor a Szkripal-ügyre adott reakcióként Budapest – brit kezdeményezésre – hazaküldött egy GRU-kötődésű orosz diplomatát. Válaszukban Önök is erre az esetre utaltak.

A Direkt36 azonban erről az esetről azt állította, hogy Budapest és Moszkva összejátszott a háttérben, és úgy vezényelték le egymás diplomatáinak kölcsönös kutasítását, hogy azzal a lehető legkevesebb kárt okozzák az orosz-magyar kapcsolatoknak. A Magyarországról kiutasított orosz diplomata például amúgy is épp befejezte volna kiküldetését és már a hazautazásra készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a jelzett orosz diplomata a kiutasítását megelőzően mennyi időt töltött Magyarországon, mint akkreditált diplomata.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schneller Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.