Örökbérleti jogok cseréje

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015. január 1. napjától 2022. február 1. napjáig terjedő időtartam vonatkozásában
azon, jelenleg vagy korábban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok pontos címét (ideértve az ingatlanok azonosításához szükséges valamennyi címadatot) amelyek tekintetében a jelenleg vagy korábban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant (ideértve, de nem kizárólag az önkormányzati lakást) csereszerződés alapján bármilyen másik Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjogára cseréltek.

Továbbá azon Budapesten kívüli ingatlanok pontos címét (ideértve az ingatlanok azonosításához szükséges valamennyi címadatot), amelyek ezen csereszerződések alapján az örökbérleti jogok korábbi birtokosainak tulajdonába kerültek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 15.

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    bp13 logo rgb cimer 1 szines kicsi KICSI.png

    9K Download

Tisztelt Tompos Márton!
2022. február 15-én elektronikusan érkezett fenti tárgyú közérdekű
adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Önkormányzat 2015. január
1. és 2022. február 1. között nem kötött önkormányzati  tulajdonú ingatlan
tulajdonjoga és Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjoga cseréjére 
vonatkozó szerződést.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
Jegyző
megbízásából
 
Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
 
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.:   (1) 452-4100/5093
web: [1]www.budapest13.hu
f:      [2]fb.com/budapest13kerulet
_____________________
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [3]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/
2. file:///tmp/fb.com/budapest13kerulet
3. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Tisztelt Bujdosó Sándor!

Nagyon köszönöm a gyors válaszukat!
Szeretném pontosítani az adatigénylésemet, mert újraolvasva az eredetit, nem biztos, hogy megfelelően fogalmaztam.
Azon ingatlanok adatait szeretném kikérni a 2015-2022-es idősávból, amelyeknél kerületi örökbérleti jogot cseréltek Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjogára - és ehhez kérték az önkormányzat hozzájárulását. Amennyiben megoldható, mind az örökbérleti joggal lakott ingatlan, mind cserére felajánlostt Budapesten kívüli ingatlan adatait szeretném kérni.

Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tompos Márton!

A hatályos jogszabályok szerint nincs "örökbérleti jog", ezért nincsenek adatigénylésében megjelölt ingatlanok.

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából

Üdvözlettel,
Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.: (1) 452-4100/5093
web: www.budapest13.hu
f : fb.com/budapest13kerulet
_____________________

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Tompos Márton" <[FOI #19692 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Szerda, 2022. Március 2. 19:26:29
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Örökbérleti jogok cseréje

Tisztelt Bujdosó Sándor!

Nagyon köszönöm a gyors válaszukat!

Szeretném pontosítani az adatigénylésemet, mert újraolvasva az eredetit, nem biztos, hogy megfelelően fogalmaztam.

Azon ingatlanok adatait szeretném kikérni a 2015-2022-es idősávból, amelyeknél kerületi örökbérleti jogot cseréltek Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjogára - és ehhez kérték az önkormányzat hozzájárulását. Amennyiben megoldható, mind az örökbérleti joggal lakott ingatlan, mind cserére felajánlostt Budapesten kívüli ingatlan adatait szeretném kérni.

Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Bujdosó Sándor!

Meglepődve olvastam válaszát, mivel számos kerületből kaptunk visszajelzést hasonló, örökbérleti jogokra vonatkozó adatigénylés kapcsán, és sehol sem jelezték, hogy ezzel jogi problémák lennének.
Emellett több XIII. kerületi ingatlan esetében is találtam örökbérleti jog cseréjére vonatkozó hirdetést. Egy példa:
https://ingatlan.com/xiii-ker/elado+laka...

Kérem segítsen az ellentmondás feloldásában.
Köszönöm!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tompos Márton!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény szerint nincs örökbérleti jog, ezért fenntartom, hogy erre vonatkozó adatigénylés sem teljesíthető.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából

Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.: (1) 452-4100/5093
web: www.budapest13.hu
f : fb.com/budapest13kerulet
_____________________

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Tompos Márton" <[FOI #19692 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2022. Március 7. 9:21:11
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Örökbérleti jogok cseréje

Tisztelt Bujdosó Sándor!

Meglepődve olvastam válaszát, mivel számos kerületből kaptunk visszajelzést hasonló, örökbérleti jogokra vonatkozó adatigénylés kapcsán, és sehol sem jelezték, hogy ezzel jogi problémák lennének.

Emellett több XIII. kerületi ingatlan esetében is találtam örökbérleti jog cseréjére vonatkozó hirdetést. Egy példa:

https://ingatlan.com/xiii-ker/elado+laka...

Kérem segítsen az ellentmondás feloldásában.

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Bujdosó Sándor!

Köszönöm a válaszát!
Ebben az esetben az alábbi módon szeretném pontosítani az adatigénylésemet:

Azon ingatlanok adatait szeretném kikérni a 2015-2022-es idősávból, amelyeknél az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérleti jogát cseréltek el Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjogára - és ehhez kérték az önkormányzat hozzájárulását. Amennyiben megoldható, mind az örökbérleti joggal lakott ingatlan, mind cserére felajánlott Budapesten kívüli ingatlan adatait szeretném kérni.

Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tompos Márton!

Pontosított közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy 2015-2022 között egy ilyen cseréhez járult hozzá az Önkormányzat, az elcserélt ingatlanok címe: Mohács utca 13. földszint 4.és Dombegyház, Dózsa György utca 22.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából

Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.: (1) 452-4100/5093
web: www.budapest13.hu
f : fb.com/budapest13kerulet
_____________________

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Tompos Márton" <[FOI #19692 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2022. Március 8. 16:27:14
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Örökbérleti jogok cseréje

Tisztelt Dr. Bujdosó Sándor!

Köszönöm a válaszát!

Ebben az esetben az alábbi módon szeretném pontosítani az adatigénylésemet:

Azon ingatlanok adatait szeretném kikérni a 2015-2022-es idősávból, amelyeknél az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérleti jogát cseréltek el Budapesten kívüli ingatlan tulajdonjogára - és ehhez kérték az önkormányzat hozzájárulását. Amennyiben megoldható, mind az örökbérleti joggal lakott ingatlan, mind cserére felajánlott Budapesten kívüli ingatlan adatait szeretném kérni.

Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

idézett részek megjelenítése