Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban a 2015 és 2022 októbere közötti örökbefogadásokkal kapcsolatos alábbi adatokat:

a.) Az összes örökbe fogadható gyermek száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb gyerekek száma
b.) Az összes lezárult örökbefogadás száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
c.) A házastársak általi lezárt örökbefogadások száma összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
d.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) lezárt örökbefogadások száma összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
e.) A házastársak által kérvényezett összes örökbefogadás száma
o ebből azon házastársak száma, akiknek engedélyezték az örökbefogadást
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmatlanságot állapít meg, valamint ezeknek az indokai
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot állapít meg, viszont a gyámhivatal utána alkalmatlanságot állapított meg, valamint ezeknek indokai
f.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) kérvényezett összes örökbefogadás száma
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek engedélyezték az örökbefogadást
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmatlanságot állapított meg, és ezeknek az indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot állapított meg, viszont a gyámhivatal alkalmatlanságot állapított meg; és ezek indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a kérvényét továbbítják a családügyi miniszternek, illetve ezek közül az elutasítottak száma és indokai
g.) az örökbefogadásra felkészítő 40 órás tanfolyamot elvégzők száma
h.) Az összes felbontott örökbefogadás száma
o ebből az örökbefogadott nagykorúvá válása után felbontott örökbefogadások száma
o ebből adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő után/hány évesen bontották fel az örökbefogadását ezeknek a gyerekeknek
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma, akik visszakerültek a szakellátásba
 ebből hány gyereket fogadtak újból örökbe
i.) azon gyerekek száma, akiknél nem bontották fel az örökbefogadást, viszont visszakerültek a szakellátásba
o adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő után/hány évesen került vissza a szakellátásba az örökbefogadott
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma, akik visszakerültek a szakellátásba
 ebből azok száma, akik visszakerültek az örökbefogadó családba

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 9.

Üdvözlettel:

Bakó Bettina

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Címzett!

Mellékleten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.