Online jegyértékesítési rendszer fejlesztése és üzemeltetése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Az online jegyértékesítési rendszer fejlesztéséhez, megvalósításához kapcsolódó szerződéseket, beleértve a központi rendszer megvalósítását és az egyéb kapcsolódó szerződéseket (pl. mobil eszközök beszerzése ellenőrök részére).
2. Az online jegyértékesítési rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződéseket.
3. A válaszokat az alábbi kérdésekre:
a) Összesen mennyibe került az online jegyértékesítési rendszer kifejlesztése, megvalósítása beleértve a kapcsolódó szükséges fejlesztéseket (pl. ellenőrök mobiltelefonnal való ellátása)?
b) Mennyibe kerül az online jegyértékesítési rendszer üzemeltetése?
c) Mikor kezdődött el a projekt megvalósítása?
d) Hogyan működik együtt a rendszer az elektronikus jegyrendszerrel? Annak működésbe lépése után hogyan használható (pl. peron kapukon átjutás)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 15.

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025072/2017

Fodor Bertalan

[1][FOI #9514 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. augusztus 14-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. július 28.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9514 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025072/2017

Fodor Bertalan

[1][FOI #9514 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. augusztus 14.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9514 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025072/2017 

Fodor Bertalan

[1][FOI #9514 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. július 15-én érkezett „Online jegyértékesítési
rendszer fejlesztése és üzemeltetése” tárgyú közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Első és második kérdésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a BKK Online
Shop fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések a
[2]http://www.bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/ oldalon találhatók.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BKK Zrt. a szerződésben meghatározott
üzemeltetési díjat fizeti a rendszer egészéért. A projekttel kapcsolatban
2017. február 15-én tartották az első egyeztetést.

 

A BKK Zrt.-nél jelenleg folyamatban lévő, az elektronikus jegyrendszer
(AFC) bevezetését célzó projekt 2015-ben kezdődött és 2018 végén kerül
átadásra. Az AFC bevezetése alapvetően megváltoztatja a díjtermékek körét,
struktúráját, megjelenési formáit és üzleti lehetőségeit. Mivel valamennyi
jövőbeni díjtermék elektronikus alapú lesz, nyilvánvaló, hogy ezek
értékesítési csatornái között is jelentős szerepet kap az online forma.
Ennek megfelelően az AFC projekt is tartalmazta a webes értékesítési
felület kialakítását, de annak üzembe helyezése nem lenne várható 2018
vége előtt.

 

Tekintettel arra, hogy a hatályos AFC szállítói szerződés tartalmazza a
TVM-rendszer integrációját is, a jelenleg bevezetett online értékesítési
szolgáltatás később az AFC rendszer részévé válik, abba integrálódik. A
TVM módosítási  szerződés előkészítése során a BKK Zrt. gondoskodott
arról, hogy a két vállalkozó (AFC szállító és TVM üzemeltető) megbízásos
feladatai között ne legyen átfedés, illetve az egyes, egymást kiegészítő
jellegű munkák koordinációja megtörténjen. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. szeptember 15.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9514 email]
2. http://www.bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/