Önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzat által üzemeltetett ingatlanok, intézmények gáz- és villanyszámlái

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagymaros város összes, az önkormányzat tulajdonában lévő, vagy Nagymaros város önkormányzata által üzemeltetett ingatlanának, intézményének / a számlák alapján / a gázszolgáltatónak és az áramszolgáltatónak kifizetett, vagy halasztott, vagy függőben lévő összegeket hónapra, intézményekre, ingatlanokra lebontva a következő hónapokra:
2021 január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november december, 2022 január, február, március, április, május, június, július.

Mivel ezek kifizetése közpénzből történt, történik, így ezek közérdekű adatok.

Gondolom a kért adatok megküldése nem vesz sok időt igénybe, ha a nagymarosi önkormányzat, / ahogy minden törvényesen és szakszerűen működő önkormányzat / megfelelően, naprakészen tárolja ezeket, a mindennapi működéséhez is alapvetően fontos, adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 6.

Várom mielőbbi válaszukat!
Előre is köszönöm!
Kilián Zoltán
nagymarosi lakos

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Kilián Zoltán!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202208062159-006894/2022
Érkeztetés időpontja: 2022-08-22 11:22
Tárgy: Közérdekű adatigénylés- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
intézmények közüzemi számlái
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Kilián Zoltán!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
iktatása megtörtént.

Iktatószám: H/1224-1/2022
Tárgy: Közérdekű adatigénylés- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
intézmények közüzemi számlái
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Attachments

Tisztelt Kilián Zoltán!

 

Mellékelve küldjük a válaszokat adatkérésére.

 

Tisztelettel,

Czibusz Katalin

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Attachments

Tisztelt Kilián Zoltán!

 

Mellékelve küldjük a válaszokat adatkérésére.

 

Tisztelettel,

Czibusz Katalin

 

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönettel megkaptam az igényelt adatokat, azonban két önkormányzat által üzemeltetett intézmény hiányzik a listából.
- Mátyás étkezde
- Maros Kft.

Mivel ezek az önkormányzat gazdasági társaságai, ezért kérem szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a gázszolgáltatónak és az áramszolgáltatónak kifizetett, vagy halasztott, vagy függőben lévő összegeket a következő hónapokra:
2021 január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november december, 2022 január, február, március, április, május, június, július.

Mivel ezek kifizetése közpénzből történt, történik, így ezek közérdekű adatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Kilián Zoltán

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kilián Zoltán!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése szerint "Az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse."

 

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján tájékoztatom, hogy a Mátyás
Étkezde Nonprofit Kft. és a Maros Nonprofit Kft. vonatkozásában kért
adatok nem a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal és nem Nagymaros Város
Önkormányzata kezelésében vannak. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igényét az adatgazdához, azaz a Mátyás Étkezdéhez és a Maros
Kft.-hez szükséges benyújtania.

 

Tájékoztatom, hogy megkeresését az érintett gazdasági társaságok részére
továbbítom.

 

Tisztelettel,

 

dr. Molnár-Fábián Ágnes

aljegyző

 

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

[1]cid:[email protected] 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

  Telefonszám: +36-27-595-120

Email: al[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kilián Zoltán! / Tisztelt Uram!

 

Kérésének eleget téve, csatoltan küldöm Önnek a Mátyás Étkezde Nonprofit
Kft. 2021 és 2022 évre vonatkozó energia számláinak táblázatát.

 

Üdvözlettel:

 

Valentin Mária Antónia

ügyvezető

Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.

2626 Nagymaros, Magyar u.24.

Tel.: +36 27 354 354