Tisztelt Budapest II. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2021.május.31-el bezárólag ugyanezt.

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy melyik lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű.
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [[email address]]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021.június 23.

Üdvözlettel: Karácson Noémi

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. június 23-án Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat részére küldött közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020.(XI.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

 

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére küldött
bérlakás állományra vonatkozó közérdekű kérdésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

 

1.       

-          az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag: 354 db,
valamint

-          2021. május. 31-el bezárólag: 354 db

 

2.       

-          darabszáma: bérbe adott/használt: 340 db, üres: 14 db,

-          címlistája: a csatolt táblázat szerint

-          a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy
melyik lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű: a
csatolt táblázat szerint

·         határozott idejű bérleti szerződés: 105 db,

·         határozatlan idejű bérleti szerződés: 191 db

·         bérleti szerződéssel nem rendelkező használó: 44 db

-          komfortfokozata (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos,
összkomfortos, szükséglakás): a csatolt táblázat szerint

·         összkomfortos: 121 db

·         komfortos: 178 db

·         félkomfortos: 9 db

·         komfort nélküli: 26 db

·         szükséglakás: 6 db

-          mérete (négyzetméterben): a csatolt táblázat szerint

-          és négyzetméterre vetített havi bérleti díjai: lásd Budapest
Főváros II. Kerületi Önkormányzat 51/1995. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről

 

3.       

-          Az üresen álló lakások általában rossz műszaki állapotúak,
bontandóak, vagy elhelyezkedésük, méretük, adottságiak miatt bérbeadás
útján gazdaságosan nem hasznosíthatóak. A rossz műszaki állapotú lakások
rendeltetésszerű használatra alkalmassá, azaz lakhatóvá és ismételten
bérbe adható tétele jelentős anyagi ráfordítást, esztétikai és/vagy
gépészeti felújítást, komfortosítást igényel.

-          Az Önkormányzat lakásfelújításra a mindenkori éves
költségvetésben meghatározott összeget tudja felhasználni, melyből néhány,
előre kijelölt lakást tud felújítatni és ezeket pályázat útján bérbe adni.

-          9 db

-          a csatolt táblázat szerint, valamint a kibővített adatok
megtalálhatóak a [1]https://masodikkerulet.hu/node/41933 oldalon

-          2005.01.01. és 2021.06.24. között összesen 31 alkalommal
történt kilakoltatás önkormányzati tulajdonú lakóingatlanból. A
kilakoltatást peres eljárás előzi meg, amelyet felhalmozott tartozás
(lakbér, használati díj, közüzemi díjak) behajtása céljából és/vagy a
bérleti szerződés megszűnése után önként birtokba nem adott lakás
kiürítése céljából indít az Önkormányzat, illetve 2 alkalommal (2006-ban)
önkényes lakásfoglalók kilakoltatása történt.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail:  [3][email address]

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/node/41933
3. mailto:[email address]