Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vadász Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanállományról

Vadász Gábor nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Várjuk, hogy Vadász Gábor elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre azzal kapcsolatban, hogy összesen hány darab önálló ingatlan áll Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában.

2. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre az 1. pontban megjelölt ingatlanok helyrajzi számáról, valamint természetbeni címéről.

3. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre arról, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok közül melyekre terjed ki a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) hatálya.

4. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre arról, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok közül mely lakáscélú ingatlanok érintettek a Lakástörvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott vételi joggal.

5. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre arról, hogy az 4. pontban megjelölt ingatlanok közül 2022. december … napjáig összesen hány lakás tekintetében kezdeményezte a vételi jogának a gyakorlását a Lakástörvény 45. § (1) bekezdése szerinti jogosult az Önkormányzathoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, és hány lakás esetében történt már meg a Lakástörvény 47. § (1) bekezdése alapján a forgalmi érték közlése, továbbá ezek alapján hány esetben történt már meg a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

6. Kérem továbbá, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani részemre az 5. pontban rögzített ingatlanok helyrajzi számáról, valamint természetbeni címéről, valamint a 47. § (1) bekezdés alapján megállapított forgalmi értékről, valamint a 47. § (3)-(7) bekezdései alapján megállapított vételárról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 20.

Üdvözlettel:
Vadász Gábor
[email address]

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vadász Gábor!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam az illetékeseknek. Válaszukig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel,

Varga Ágnes
kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: +36 1 224-5900

e-mail: [Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.hegyvidek.hu; www.hegyvidekkartya.hu ; www.hegylakomagazin.hu
www.facebook.com/Hegyvidek; https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Vadász Gábor!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került
tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű adatra
vonatkozik.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Vadász Gábor!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az Önkormányzat tulajdonában közel háromezer önálló ingatlan áll.

 

A Lakástörvény hatálya ezekből összességében mintegy 1500  Önkormányzati
tulajdonú lakásra és helyiségre terjed ki.

 

Az Önkormányzat nem rendelkezik olyan lakáscélú ingatlannal, melyet érint
az Ön által jelzett jogszabályi hivatkozás.

Tisztelettel:

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

Mobil: +36 20 507 6070

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vadász Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.