Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szöllősi Luca, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    bp13 logo rgb cimer 1 szines kicsi KICSI.png

    9K Download

Tisztelt Szöllösi Luca!
2024. január 18-án fenti tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:
A szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakások száma komfortfokozat
szerinti bontásban:
2021.12.31           2022.12.31          2023.12.31

összkomfortos            282                      
261                      256

komfortos                  914                      
795                      725

félkomfortos              119                      
102                       93

komfort nélküli          145                      
120                      108

szükséglakás                7                          
6                          6

 

Az önkormányzati lakások bérlőinek száma jogcím szerint

2021                2022                2023

Bérleti jogviszony      4704                4437                4419

Társbérlet                    2                     
2                      2

Jogcím nélküli            385                  559                  482

A közhiteles nyilvántartásunk szerint
2021/12/31-én aktív, üzleti célú szállások: 530 db
2022/12/31-én aktív, üzleti célú szállások: 608 db
2023/12/31-én aktív, üzleti célú szállások: 800 db

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 12. § (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a
Kormányrendeletben meghatározott adatokat tartalmazza. Tekintettel arra,
hogy a Kormányrendelet rendelkezései alapján nem a nyilvántartás adata,
hogy a szálláshely-szolgáltató, mely szálláshely-közvetítő oldalon hirdeti
a szálláshelyet, így arra vonatkozóan nem rendelkezünk információval, hogy
a nyilvántartásba vett szálláshelyek közül hány db-ot hirdetnek a
[1]www.airbnb.com oldalon.

Közhiteles nyilvántartásunk az Önkormányzat honlapján elérhető:
[2]https://www.govcenter.hu/szallashely/Pub...
Nappali idős-ellátás keretében házi segítségnyújtásban
[3]2021-ben        831 fő
[4]2022-ben        845 fő
[5]2023-ban        835 fő részesült.
Nappali idős-ellátás keretében  nappali ellátásban
[6]2021-ben      1070 fő
[7]2022-ben      1123 fő
[8]2023-ben      1154 fő részesült.
Nappali idős- ellátás keretében étkeztetésben
[9]2021-ben          966 fő
[10]2022-ben       1009 fő
[11]2023-ban       1044 fő részesült.
A Kerületben nincs idősotthon. Átmeneti ellátást nyújtó intézmény A Jakab
József utcai Gondozóház
Az év során felvettek száma:                    
2021-ben 60 fő                            
2022-ben 49 fő                            
2023-ban 67 fő volt.
A férőhelyek száma
2021-ben 70 fő volt, a 2022.06.15-én kiállított  Tanúsítvány szerint 55 fő
( ebből 6 fő demens) a mai napig.
A kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
2021-ben 347 fő
2022-ben 388 fő
2023-ban 386 fő részesült.
Az Önkormányzat lakhatási támogatásként  fűtési-, közüzemi-, és
lakbértámogatást nyújt, mely támogatásban összesen
2021-ben 2551 fő
2022-ben 3075 fő
2023-ban 3099 fő részesült.
A gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás miatt rendkívüli támogatás
iránti kérelem nem volt.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Üdvözlettel,
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
 
Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
 
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.:   (1) 452-4100/5093
web: [12]www.budapest13.hu
f:      [13]fb.com/budapest13kerulet
_____________________
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [14]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.airbnb.com/
2. https://www.govcenter.hu/szallashely/Pub...
3. file:///tmp/callto:2021. 831
4. file:///tmp/callto:2022. 845
5. file:///tmp/callto:2023. 835
6. file:///tmp/callto:2021. 1070
7. file:///tmp/callto:2022. 1123
8. file:///tmp/callto:2023. 1154
9. file:///tmp/callto:2021. 966
10. file:///tmp/callto:2022. 1009
11. file:///tmp/callto:2023. 1044
12. http://www.budapest13.hu/
13. file:///tmp/fb.com/budapest13kerulet
14. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szöllősi Luca, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.