Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő,

 

Hivatkozva 2024. január 17-én Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalnak küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

1./ Hány darab szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakása van a
kerületnek? (2021., 2022., és 2023. 12. 31. napjára vonatkozó adatok
alapján, komfortfokozatonkénti bontásban)

 

2021. 12. 31.   77 db

2022. 12. 31.   78 db

2023. 12. 31.   88 db

A lakások mindegyike komfortos, vagy összkomfortos komfortfokozatú,
amelyek a lakbérszámítás szempontjából azonos kategóriába tartoznak.

2./ Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?

 

Az adatok kizárólag a bérbe adott lakások számát tartalmazzák, nem térünk
ki arra, ha egy lakásnak több bérlője van, mert bérlőtársi jogviszonyban
bérelik a lakást, illetőleg nem tartalmazza azokat a lakásokat, amelyben
jogcím nélküli lakáshasználó tartózkodik.

 

2021. 12. 31.   296 db

2022. 12. 31.   268 db

2023. 12. 31.   290 db

 

 

3./ 197 db magánszálláshely és 64 db egyéb szálláshely működik most a
kerületben.

Külön ilyen kategória, hogy Airbnb nincs, mely egy online
foglalórendszer... és azt nem tudjuk, mely szolgáltatók használják.

 

"magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás
vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó
területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az
ágyak száma legfeljebb tizenhat, egyéb szálláshely: nem kizárólag
szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de
szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni
vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező
épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és
az ágyak száma legfeljebb száz"

(Ezek amik, nem sorolhatók szálloda, panzió, kemping, stb kategóriába)

 

 

4./ - 9./ Külön csatolt dokumentumban

 

 

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Mai napon küldött levelemből lemaradt az aláírás, melyért szíves elnézését
kérem,

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]