Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

Info, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!
 
Köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot. Üzenetét megkaptuk,
levelével kapcsolatban hamarosan visszajelzünk.
 
Tisztelettel:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

dr. Göndör-Kökény Katalin, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylése teljesítését.

 

Tisztelettel:

 

dr. Göndör-Kökény Katalin

osztályvezető-helyettes

 

Budapest Főváros  XXIII. kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal

Jogi és Személyügyi Osztály

1239 Budapest, Grassalkovich út 162., II. em., 3. sz.

Tel:      +36-1-289-2100 /169. mellék

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]