Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

Laluska Ibolya, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Szöllősi Luca részére
     Tisztelt Szöllősi Luca! 
E-mail útján 2024. január 19-én küldött, "Közérdekű adatigénylés -
Önkormányzati támogatásokról" tárgyú megkeresésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom: 
1. Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a
kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!

A 2021-es évi záró adatok a következők:

15 db komfort nélküli

4 db félkomfortos

138 db komfortos

25 db összkomfortos

Összesen : 182 db

 

A 2022-es évi záró adatok a következők:

13 db komfort nélküli

4 db félkomfortos

133 db komfortos

24 db összkomfortos

Összesen: 174 db

A 2023-as évi záró adatok a következők:

13 db  komfort nélküli

4 db  félkomfortos

130 db komfortos

23 db összkomfortos

Összesen: 170 db

2. Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
A 2021-es évi záró adatok a következők:

237 fő

A 2022-es évi záró adatok a következők:

231 fő

A 2023-as évi záró adatok a következők:

225 fő

3. Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Az Airbnb-ként bérbeadott lakásokról a jegyző nem rendelkezik
nyilvántartással. 

4. Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi
segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mellékelt táblázatban találja.

5. Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények
kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Idősek otthona nincs a kerületben, a többi tájékoztatást a mellékelt
táblázatban találja.

6. Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben?
Mellékelt táblázatban találja.

7. Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év
fűtési időszakaiban?
Mellékelt táblázatban találja. 

8. Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér
hozzájárulásban?
Mellékelt táblázatban találja. 

9. Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való
ideiglenes kizárás esetén?
Mellékelt táblázatban találja. 

Bp., 2024. február 1.

Tisztelettel: 

Dr. Csomor Ervin 

       jegyző

(titkárnője útján) 

 

Laluska Ibolya
Jegyzői- és aljegyzői referens

Jegyzői Iroda
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-555
Fax: +36 1 4044298
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szöllősi Luca <[FOI #23986 email]>
Elküldve: 2024. január 19. 11:21
Címzett: Bp. XVI. kerület polgármestere
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati támogatásokról
 
Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és
2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a
feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek?
Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!

Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?

Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?

Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi
segítségnyújtás, étkeztetés.?

Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények
kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?

Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?

Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év
fűtési időszakaiban?

Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér
hozzájárulásban?

Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való
ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,

Szöllősi Luca

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[FOI #23986 email]

Is [Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please
contact us using this form:

[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[5]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bp16.hu/
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers