Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szöllősi Luca!

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékeseknek. Válaszukig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel,

Varga Ágnes
kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: +36 1 224-5900

e-mail: [Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.hegyvidek.hu; www.hegyvidekkartya.hu ; www.hegylakomagazin.hu
www.facebook.com/Hegyvidek; https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szöllősi Luca!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban - tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel
dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szöllősi Luca!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett adatigénylésére hivatkozással – tájékoztatom, hogy a megkeresésében megjelölt időpontokban a szociális alapon bérbeadott lakások illetve a bérleti jogviszonnyal érintett lakások száma az alábbi:

Szociális alapon bérbeadott lakások száma
Komfortfokozat 2021. 12. 31. 2022. 12. 31. 2023. 12. 31.
Összkomfortos 3 3 5
Komfortos 13 13 13
Félkomfortos 1 1 2
Komfort nélküli - - -
Szükséglakás - - -
Bérleti jogviszonnyal
rend. lakások 861 862 867

Tájékoztatom továbbá, hogy az Airbnb keretében bérbeadott lakások számáról adat nem áll Önkormányzatunk rendelkezésére.

A nappali idősellátásban részesülők száma az alábbi:

2021. 2022. 2023.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 223 fő 234 fő 235 fő
ÉTKEZTETÉS 552 fő 602 fő 524 fő

Önkormányzatunk fenntartásában nincs idősotthon. Az egyéb fenntartású, XII. kerületben található idősotthonokkal kapcsolatban adat nem áll rendelkezésünkre.
A Hegyvidéki Önkormányzat két idősek nappali ellátását biztosító Gondozási Központot tart fenn. A Németvölgyi Gondozási Központ esetében az engedélyezett férőhely szám: 50 fő, kihasználtsága 100%, a Normafa Gondozási Központ esetében pedig az engedélyezett férőhely szám: 45 fő, a kihasználtság szintén 100%.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a következő:
2021-ben: 91 fő 2022-ben: 67 fő 2023-ban: 72 fő

Fűtés-/rezsitámogatásban részesültek száma az alábbi:
2021-ben: 297 fő 2022-ben: 386 fő 2023-ban: 300 fő

Lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban részesültek száma:
2021-ben: 200 fő 2022-ben: 175 fő 2023-ban: 124 fő

Tájékoztatom továbbá, hogy rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén részesülők számáról adat nem áll rendelkezésünkre, nem volt ilyen indoklású támogatás iránti kérelem.

Tisztelettel
dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése