Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hosszú Edmond, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati lakásgazdálkodás 2012 és 2016 között

We're waiting for Hosszú Edmond to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat által a KSH-nak 1080 sorszámon leadott "Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről" című jelentéseket a 2012-2016 évekre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 27.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Hosszú Edmond!
2018. február 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai nappal továbbítottam a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt, mint adatkezelő  részére. Tájékoztatom
továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő az
adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Elnézését kérem a késedelemért.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Közszolgáltató,

Hosszú Edmond úr

részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
az önkormányzati lakásgazdálkodási tevékenységéről szóló jelentésekkel
kapcsolatban benyújtott közérdekű adatkérésére – amely Társaságunkhoz
áttétel útján 2018. március 20. napján érkezett – az alábbi választ adom.

 

A KSH 1080 számú, az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről
szóló jelentésének adattartalmáról több, nyilvánosságra hozott
dokumentumból is tájékozódhat, amelyek az alábbiak:

o az éves költségvetési rendeletek, amelyeket 2012-2015 között a
Képviselő-testület minden évben a februári, 2016-ban a januári ülésén
fogadott el;
o az éves zárszámadási rendeletek és a vagyonkimutatás, amelyeket a
Képviselő-testület minden évben az áprilisi ülésén fogad el;
o a Képviselő-testület által 2014 decemberében elfogadott, a
lakásgazdálkodás 2011-2014. évi feladatainak teljesítéséről szóló
szakmai beszámoló, valamint a 2015-2019. évekre előírt Lakás- és
helyiséggazdálkodási Koncepció, amelyek elérési útvonala:
[1]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet oldalon a 2014. december
11. napi testületi ülés 10. napirendi pontja; valamint a
Képviselő-testület által 2018 januárjában elfogadott beszámoló a
Lakáskoncepció időarányos végrehajtásáról, melynek elérési útvonala:
[2]a 2018. január 11. napi testületi ülés 7. napirendi pontja;
o a 10 éves lakóház-felújítási program, amelyek elérési útvonala:
[3]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet oldalon a 2015. március 12.
napi testületi ülés 12. napirendi pontja;
o a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. üzleti jelentései, melyeket a
Képviselő-testület minden évben a májusi ülésén fogad el;
o a bérlakásépítésre vonatkozó előterjesztések (Passzívház – 2013.
április 18-ai képviselő-testületi ülés 15. napirendi pontja, Kartács
u. 14. szám alatti épület – 2016. december 8-ai képviselő-testületi
ülés 22. napirendi pontja);
o az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI. 20.)
Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, mely elérhető
az önkormányzati honlap
[4]https://www.budapest13.hu/rendelet-kateg...
aloldalán.

 

A testületi döntésekről szóló jegyzőkönyvek az önkormányzati honlapon, a
[5]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet oldalon érhetőek el.

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Tisztelettel:

                                                                                 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

Kapják:

1./ Címzett ([6][FOI #10590 email])

2./ Jogi és Koordinációs Osztály

 

 

----- Továbbított üzenet -----

Feladó: "Hosszú Edmond" <[FOI #10590 email]>

Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2018. Február 27. 16:35:50

Tárgy: Közérdekűadat

Közérdekű adat igénylés - Önkormányzati lakásgazdálkodás 2012 és 2016
között

 

Tisztelt Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest
Főváros XIII. kerületi Önkormányzat által a KSH-nak 1080 sorszámon leadott
"Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről" című
jelentéseket a 2012-2016 évekre vonatkozóan.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. február 27.

 

Üdvözlettel:

 

Hosszú Edmond

_____________________________________________________________________

Ha Ă nt ĂŠrdeklik a XIII. kerĂźlet kĂśzĂźgyei, az ĂśnkormĂĄnyzat
tevĂŠkenysĂŠge, az ĂśnkormĂĄnyzati vonatkozĂĄsĂş hĂrek ĂŠs informĂĄciĂłk,
[7]ide kattintva iratkozzon fel a havonta megjelenĹ Ă nkormĂĄnyzati
HĂrlevĂŠl cĂmzettjei kĂśzĂŠ!

Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, valamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
2. https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/k...
3. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
4. https://www.budapest13.hu/rendelet-kateg...
5. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
6. mailto:[FOI #10590 email]
7. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hosszú Edmond, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.