Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a képviselőtestület tagjai, az önkormányzati képviselők hány alkalommal szólaltak fel a ciklus kezdetétől 2024.03.01. napig.

Kérem a következő módon küldjék meg:

- összesen hányszor szólt hozzá a képviselő a kérdezett időszakban;
- éves bontásban hányszor szólt hozzá a képviselő a kérdezett időszakban;
- továbbá elkülönítve a napirend előtti, illetve napirendi ponthoz fűzött hozzászólásokat.
- az ülésvezető polgármester megszólalásait nem kérem, csak abban az esetben, ha átadta az ülés vezetését és külön hozzászólást fűzött a napirendhez.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 12.

Üdvözlettel:
Farkas Petra

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  (továbbiakban Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján
2024. március 12-én benyújtott közérdekű adatigénylésére vonatkozóan
tájékoztatjuk, hogy az Ön által feltett módon nem tudjuk megválaszolni a
kérdéseit, hivatkozva az Infotv. 30. §. (2a) b) pontjára, mely szerint, az
adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha
az igény teljesítése a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében
lévő közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján
a kezelésében lévő adatokhoz képest új adat előállítását tenné
szükségessé.

 

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy az alábbi linken – amelyen az Ön által
megjelölt időszak összes testületi üléséről készült  jegyzőkönyve fel van
tüntetve - tájékozódhat a önkormányzati képviselők aktivitásáról.

[1]https://obuda.hu/szervezeti-felepites/ka...

 

 

Tisztelettel,

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:
[2]https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése