Önkormányzati képivselők vagyonnyilatkozata

Pintér Bence made this Közérdekűadat request to Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a győri önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 20.

Üdvözlettel:

Pintér Bence

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr

 

 

 

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr

 

Tisztelt polgármester úr,

úgy látom, hogy az önkormányzat/Polgármesteri Hivatal is hajlamos belekeveredni abba, hogy a külön mindkét helyre beküldött adatigénylésre ki válaszol – most ugyanis mind a jegyző úr elutasító, mind a polgármester úr félig elutasító válaszát a polgármesteri hivatalnak küldött levélre válaszul kaptam meg. A biztonság kedvéért én most ismét mindkettőre írok.

Megismételném fenti kérésem, miszerint a vagyonnyilatkozatokat elektronikus úton bocsássa rendelkezésemre Győr MJV önkormányzata, ezen belül is az adatgazda, tehát a polgármester. Az is elfogadható, ha ezek felkerüének a város honlapjára, és erről kapok értesítést egy linkkel együtt. Ismételt kérésem indokai:

- Győr MJV egyszer már pert veszített ugyanebben a témában pert veszített. Megismételhetjük persze, de nem lenne könnyebb megspórolni ezt a kört mindenkinek?

"Az immár megfellebbezhetetlen döntés lényege: ha valaki e-mailben kéri az önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester) vagyonnyilatkozatát, akkor azt e-mailben kell kiadni."

https://orszagszerte.atlatszo.hu/borkai-...

- És egyébként ilyen civilizált formában, digitális módon elérhetőek a képviselők vagyonnyilatkozatai például Szombathelyen (már a kormánypárti polgármester ciklusa óta), vagy Székesfehérváron is.

https://www.szombathely.hu/kozgyules/vag...

https://www.magyarorszagert.com/2021/02/...

Üdvözlettel:

Pintér Bence

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr

 

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr