Önkormányzati ingatlanok

Takacs Borbala made this Közérdekűadat request to Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok olyan listáját, amely tartalmazza az ingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott használó vagy bérlő használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett bérleti díj bérlő esetén, valamint az említett adatok változásait 2015. január 1. óta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt, Takács Borbála Adatigénylő!

Csatolmányként megküldőm az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok listáját, Ön által 2023. január 26-án érkezett közadatkérésre a rendelkezésemre álló , a mai nap állapota szerinti adatokat, további szíves tájékoztatására.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Eőryné Dr. Mezei Orsolya Jegyző Asszony!

Köszönöm szépen az adatokat, az alábbi kiegészítéseket kérném:

1)
A 4. sort kérném magyarázattal kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy miért szerepel az R4 és S4 cellákban nulla forint bérleti díjként. Az ingatlan (V4 cellában szereplő) adásvételi szerződésének dátuma: 2020. július 17.

2)
A 11. sorban szereplő összegeket kérném ellenőrizni, nagyon alacsonynak tűnnek 150 négyzetméterre, nem lehetséges, hogy elírás történt?

3)
A 33. sort kérném magyarázattal kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy nem közterület esetén miért szerepel a G33 cellában közterület-használat, valamint közterület-használati díj vagy bérleti díj szerepel az O oszloptol az U oszlopig lévő cellákban.
Továbbá az R33, S33 és T33 cellákban szereplő összegekhez kérnék magyarázatot. A bérlő tájékoztatása szerint ezalatt az időszak alatt (2020-2022) a szerződése értelmében mindösszesen egyhavi díjat volt köteles fizetni az önkormányzatnak.

4)
A 43. sort kérném magyarázattal kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy miért használati díj szerepel a G43 és V43 cellákban, valamint ez a használati díj közterület-használati díj-e.

5)
A 45. sort kérném magyarázattal kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy miért használati díj szerepel a G45 cellában, valamint ez a használati díj közterület-használati díj-e.

6)
Az 59. sor kérném kiegészíteni a V59 cellában szereplő beszámítható felújítás értékével, és azzal, meddig számítható be ez a felújítás a bérleti díjba.

7)
Kérném továbbá a tábla bővítését a következő ingatlanokra vonatkozó sorokkal:
- 2626 Nagymaros, Váci u. 21. / Nagymaros, 1856 hrsz. / 669 m2 / épület és udvar
- 2626 Nagymaros, Nyár u. 2. / Nagymaros, 1753 hrsz. / 593 m2 / épület és udvar
- 2626 Nagymaros, Váci u. 49. / Nagymaros, 1879/4 hrsz. / 1029 m2 / épület és udvar
- 2626 Nagymaros, Váci u. 32. / Nagymaros, 1991 hrsz. / 1097 m2 / épület és udvar
- 2626 Nagymaros, Vasút u. 3. / Nagymaros, 338 hrsz. / 79,67 m2 / épület és udvar
- Nagymaros, 11336 hrsz. / 924 m2
- Nagymaros, 11338/2 hrsz. / 1953 m2
- Nagymaros, 13507 hrsz. / 2197 m2
- Nagymaros, 13508 hrsz. / 2259 m2
- Nagymaros, 13366 hrsz. / 4377 m2
- Nagymaros, 11339/11 hrsz. / 59565 m2

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 12.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett kiegészítő adatigénylése pontosítása tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben az éves költségvetési rendelet összeállítása és a sorozatos betegségek miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom, mivel a rendelkezésünkre álló adatokat nyilvántartásaink szerint megküldtük, viszont az ezeket kiegészítő információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt, Takács Borbála Adatigénylő Asszony!

Csatoltan megküldöm tárgyban szereplő témában az alábbi kérdései szerint kiegészített táblázatot, további szíves tájékoztatására.

Az alábbiakban kért kiegészítések a 2. fül alatt taállhatóak.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése