Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2019. november 26-i ülése 1. napirendjének (Gépi járdatisztítási szolgáltatás; képviselő-testületi előterjesztés véleményezése) vitájáról készült jegyzőkönyvet.

Megköszönöm, ha az adatigénylést az önkormányzat honlapján való közzététellel teljesítik, ebben az esetben elegendő a honlapra mutató linket megküldeni. A közzététel elmulasztásával az önkormányzat jelenleg az Infotv. rendelkezését sérti.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 3.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságának 2019. november 26-i
jegyzőkönyve közérdekű adatként történő kikérésére, csatolva küldöm a
jegyzőkönyvet, mellyel egyidejűleg a jegyzőkönyv a mai nap folyamán a
honlapra is feltöltésre kerül.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm az adatigénylés teljesítését, és a dokumentum törvényi előírásnak megfelelő megjelentetését a honlapon!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos