Önkormányzati bizottság (PVEB) ülésének jegyzőkönyve

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2019. november 26-i ülése 1. napirendjének (Gépi járdatisztítási szolgáltatás; képviselő-testületi előterjesztés véleményezése) vitájáról készült jegyzőkönyvet.

Megköszönöm, ha az adatigénylést az önkormányzat honlapján való közzététellel teljesítik, ebben az esetben elegendő a honlapra mutató linket megküldeni. A közzététel elmulasztásával az önkormányzat jelenleg az Infotv. rendelkezését sérti.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 3.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságának 2019. november 26-i
jegyzőkönyve közérdekű adatként történő kikérésére, csatolva küldöm a
jegyzőkönyvet, mellyel egyidejűleg a jegyzőkönyv a mai nap folyamán a
honlapra is feltöltésre kerül.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm az adatigénylés teljesítését, és a dokumentum törvényi előírásnak megfelelő megjelentetését a honlapon!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos