Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31. napjára vonatkozóan:

- Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek fellelhetőségét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[2][FOI #22356 email]>

Sent: Wednesday, April 26, 2023 9:54 AM

To: Info <[3][Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Subject: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31.
napjára vonatkozóan:

 

-             Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás
van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva
adja meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

-             Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

-             Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-,
közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek
fellelhetőségét!

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. április 26.

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[4][FOI #22356 email]

 

Is [5][Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please
contact us using this form:

[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[7]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #22356 email]
3. mailto:[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #22356 email]
5. mailto:[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
7. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021 és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda következő levelét az ügyben.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[2][FOI #22356 email]>

Sent: Monday, May 15, 2023 4:27 PM

To: Dr. Miklós Péter <[3][email address]>

Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

 

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021
és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

 

Köszönöm!

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

idézett részek megjelenítése

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát, illetve annak mellékletét.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

 

From: Dr. Miklós Péter
Sent: Tuesday, May 16, 2023 6:49 AM
To: '[FOI #22356 email]'
<[FOI #22356 email]>
Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda következő levelét az ügyben.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [2][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[3][FOI #22356 email]>

Sent: Monday, May 15, 2023 4:27 PM

To: Dr. Miklós Péter <[4][email address]>

Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

 

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021
és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

 

Köszönöm!

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

idézett részek megjelenítése