Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31. napjára vonatkozóan:

- Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek fellelhetőségét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[2][FOI #22356 email]>

Sent: Wednesday, April 26, 2023 9:54 AM

To: Info <[3][Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Subject: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31.
napjára vonatkozóan:

 

-             Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás
van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva
adja meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

-             Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

-             Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!

-             Ezekből hány db az üres lakás?

-             Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt
bérleti szerződés?

-             Hány szerződés határozatlan idejű?

-             A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál
mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi
tartozás)?

-             A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és
az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

 

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-,
közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek
fellelhetőségét!

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. április 26.

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[4][FOI #22356 email]

 

Is [5][Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please
contact us using this form:

[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[7]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #22356 email]
3. mailto:[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #22356 email]
5. mailto:[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
7. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021 és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda következő levelét az ügyben.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[2][FOI #22356 email]>

Sent: Monday, May 15, 2023 4:27 PM

To: Dr. Miklós Péter <[3][email address]>

Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

 

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021
és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

 

Köszönöm!

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

idézett részek megjelenítése

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát, illetve annak mellékletét.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

 

From: Dr. Miklós Péter
Sent: Tuesday, May 16, 2023 6:49 AM
To: '[FOI #22356 email]'
<[FOI #22356 email]>
Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda következő levelét az ügyben.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [2][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: Erdősi Éva <[3][FOI #22356 email]>

Sent: Monday, May 15, 2023 4:27 PM

To: Dr. Miklós Péter <[4][email address]>

Subject: RE: E-2023/15628 - Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

 

Tisztelt Dr. Miklós Péter!

 

Minden kérdésem 3 időpontban lévő állományainak kérését jelent, 2020, 2021
és 2022 12.31. napjára vonatkozóan.

 

Köszönöm!

 

Üdvözlettel:

 

Erdősi Éva

 

idézett részek megjelenítése