Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylés

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31. napjára vonatkozóan:

- Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek fellelhetőségét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-hez 2023. április 26. napján küldött, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adom.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások száma komfortfokozat szerint az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

Szociális alapon bérbeadott lakások:

2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31

összkomfortos 287 282 261

komfortos 975 914 795

félkomfortos 129 119 102

komfort nélküli 155 145 120

szükséglakás 7 7 6

A szociális alapon bérbeadott lakásokhoz nem tartozik közjegyzői okiratba foglalt szerződés, 1008 db határozatlan idejű.

Költségelven bérbeadott lakások:

2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31

összkomfortos 719 704 487

komfortos 940 931 761

félkomfortos 109 106 95

komfort nélküli 138 128 112

szükséglakás 2 1 1

A költségelven bérbeadott lakásokhoz nem tartozik közjegyzői okiratba foglalt szerződés, 945 db határozatlan.

Piaci alapon bérbeadott lakások:

2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31

összkomfortos 378 422 648

komfortos 652 706 835

félkomfortos 97 104 104

komfort nélküli 109 107 103

szükséglakás 2 2 3

A piaci alapon bérbeadott lakásokhoz nem tartozik közjegyzői okiratba foglalt szerződés, 891 db határozatlan idejű.

A Társaságunk által kezelt önkormányzati lakások mindegyike bérlemény vagy hasznosítás alatt áll lakásgazdálkodási, szanálási és egyéb célra. A bérlői hátralék állomány dinamikusan változik, adott napra kimutatottan nem rendelkezünk a bérlői hátralékra vonatkozó olyan nyilvántartással, mely a bérleti díjat és a közüzemi tartozást külön tartalmazza.

A bérleti díj bevételekre és a ráfordításokra vonatkozó adatok – összevontan a lakások és helyiségek – a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat zárszámadási rendeletének mellékletében találhatók. A zárszámadást a Képviselő-testület szokásosan az áprilisi ülésén tárgyalja, az ülésekhez tartozó előterjesztések – évek szerint – az alábbi linken érhetők el:

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/k...

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat évek óta rendelkezik az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó koncepcióval, melynek megvalósulását nyomon követi és tartalmát rendszeresen felülvizsgálja. A 2020-2024. évekre vonatkozó koncepciót a Képviselő-testület 2020 márciusában fogadta el, a dokumentum az alábbi linken érhető el:

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/k...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése alapján a tájékoztatási kötelezettség a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése