Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31. napjára vonatkozóan:

- Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja meg!
- Ezekből hány db az üres lakás?
- Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés?
- Hány szerződés határozatlan idejű?
- A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
- A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek fellelhetőségét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Noreply, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!
Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre
továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.
Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek,
bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem
írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást
megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek
jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt
esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.
Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy
arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban
vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintézésre vonatkozó információk
(kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel
stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.
Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az
Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Szekeresné Acsai Emese, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Erdősi Éva!
Csatoltan megküldöm a 2023. április 26. napján elektronikus úton küldött
megkeresésével kapcsolatban készült tájékoztatást.
Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző
megbízásából,
Szekeresné Acsai Emese
asszisztens
Jegyzői titkárság
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Cím: Budapest, 1113 Bocskai út 39-41.
Tel.: +36 1 372 4522
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Erdősi Éva <[FOI #22352 email]>
Elküldve: 2023. április 26., szerda 9:50
Címzett: hivatal <[Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos
adatigénylés
 
Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következőket 2020., 2021 és 2022. 12.31.
napjára vonatkozóan:

-       Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!
-       Ezekből hány db az üres lakás?
-       Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti
szerződés?
-       Hány szerződés határozatlan idejű?
-       A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi
volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
-       A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az
ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

-       Hány db költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!
-       Ezekből hány db az üres lakás?
-       Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti
szerződés?
-       Hány szerződés határozatlan idejű?
-       A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi
volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
-       A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az
ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

-       Hány db piaci alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás van a
kerületükben? Kérem a darabszámokat komfortfokozatoként megbontva adja
meg!
-       Ezekből hány db az üres lakás?
-       Hány szerződéshez tartozik közjegyzői okiratba foglalt bérleti
szerződés?
-       Hány szerződés határozatlan idejű?
-       A kérdéses időpontokban összesen ezen bérleménytípusnál mennyi
volt a bérlők hátraléka (külön bérleti díj és külön közüzemi tartozás)?
-       A kérdéses időpontokban mennyi volt a bérleti díj bevétel és az
ingatlanokra vonatkozó ráfordítás?

- Van-e az önkormányzatnak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rövid-,
közép- és hosszútávú koncepciója? Ha van akkor kérem közölje ennek
fellelhetőségét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #22352 email]

Is [Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers