Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenc Horváth, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzat településrendezési szerződései 2019. december 1. óta

Ferenc Horváth made this Közérdekűadat request to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Ferenc Horváth to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

- 2019. december 1. óta hány településrendezési szerződést kötött meg az Önkormányzat?
- ezekből mennyiről született döntés és mennyi van folyamatban?
- mit épít/építene a beruházó, tehát mik a céljai a beruházásnak?
- mik azok a helyszínek amiket érintenek/érintenének ezek a beruházások?
- folyt e be pénz az Önkormányzathoz az érintett beruházótól? itt arra gondolok hogy pl vállalja hogy kifizet x összeget az Önkormányzatnak.
- ha volt ilyen akkor melyik beruházásnál mennyi pénzt kapott az Önkormányzat?
- mire költötte az Önkormányzat a kapott pénzt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 30.

Üdvözlettel:

Horváth Ferenc

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Ferenc Úr!

A 2022. március 30. napján kelt, Budapest XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalhoz intézett közérdekű adatigénylésében feltett kérdései sorrendjében az alábbiakról tájékoztatom:

1. 2019. december 1. óta hány településrendezési szerződést kötött meg az Önkormányzat?

A kérdéses időszakban 3 db településrendezési szerződést kötött Rákosmente Önkormányzata.

2. Ezekből mennyiről született döntés és mennyi van folyamatban?

Minden településrendezési szerződésről képviselő-testületi döntés született. Jelenleg ezek közül egy van folyamatban.

3. - mit épít/építene a beruházó, tehát mik a céljai a beruházásnak?
- mik azok a helyszínek, amiket érintenek/érintenének ezek a beruházások?
- folyt e be pénz az Önkormányzathoz az érintett beruházótól? itt arra gondolok, hogy pl.: vállalja, hogy kifizet x összeget az Önkormányzatnak.
- ha volt ilyen akkor melyik beruházásnál mennyi pénzt kapott az Önkormányzat?
- mire költötte az Önkormányzat a kapott pénzt?

Tisztelt Adatigénylő! A jelen pontban foglalt kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján felhívom, hogy igényét pontosítsa. Közérdekű adatigényléséből nem állapítható meg, hogy mit ért beruházás alatt, kit tekint beruházónak. Konkrétan mely szerződésekre vonatkozóan igényel adatot.
A kérelem pontosítását követően áll módunkban annak érdemi teljesítése.

Budapest, 2022. április 12.

Üdvözlettel: 
Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő munkatársra hivatkozzanak!
 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.

From: Ferenc Horváth [mailto:[FOI #19905 email]]
Subject: Közérdekűadat igénylés - Önkormányzat településrendezési szerződései 2019. december 1. óta

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

- 2019. december 1. óta hány településrendezési szerződést kötött meg az Önkormányzat?
- ezekből mennyiről született döntés és mennyi van folyamatban?
- mit épít/építene a beruházó, tehát mik a céljai a beruházásnak?
- mik azok a helyszínek amiket érintenek/érintenének ezek a beruházások?
- folyt e be pénz az Önkormányzathoz az érintett beruházótól? itt arra gondolok hogy pl vállalja hogy kifizet x összeget az Önkormányzatnak.
- ha volt ilyen akkor melyik beruházásnál mennyi pénzt kapott az Önkormányzat?
- mire költötte az Önkormányzat a kapott pénzt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 30.

Üdvözlettel:

Horváth Ferenc

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #19905 email]

Is [Budapest XVII. kerület Rákosmente request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ferenc Horváth, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.