Önköltséges képzésre való átsorolás átlag és kreditszámai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015 szeptember 1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók számát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

1 Attachment

 

Iktatószám: 104906-2/JIF/2022

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegkeresése Önköltséges képzésre való átsorolás átlag és
kreditszáma -tárgyában szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a válaszadási
határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel,

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÓSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

1085 Budapest Baross utca 52

+36 459 1500/62709

[1][email address]

 

 

 

>>> Szopkó Zita <[2][FOI #21072 email]> 22.09.22
11:04 >>>

 

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt
kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015 szeptember
1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

 

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az
állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók
számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre átsorolt
hallgatók számát is.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. szeptember 22.

 

Üdvözlettel:

 

Szopkó Zita

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[3][FOI #21072 email]

 

Is [4][SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:

[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[6]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #21072 email]
3. mailto:[FOI #21072 email]
4. mailto:[SE request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Közérdekű,

2 Attachments

 

Iktatószám: 104906-13/JIF/2022

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegkeresésére csatolmányként küldjük a választ.

 

Tisztelettel,

 

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÓSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

1085 Budapest Baross utca 52

+36 459 1500/62709

[1][email address]

 

 

 

 

From: Közérdekű <[2][email address]> 
Sent: Wednesday, September 28, 2022 11:13 PM
To: [3][FOI #21072 email]
Cc: Dr. Kovács Zsolt (főigazgató) <[4][email address]>
Subject: 104906-2/JIF/2022_Közérdekűadat igénylésre - Önköltséges képzésre
való átsorolás átlag és kreditszámai _tájékoztató válaszadási határidő
meghosszabbításáról

 

 

Iktatószám: 104906-2/JIF/2022

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegkeresése Önköltséges képzésre való átsorolás átlag és
kreditszáma -tárgyában szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a válaszadási
határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel,

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÓSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

1085 Budapest Baross utca 52

+36 459 1500/62709

[5][email address]

 

 

>>> Szopkó Zita <[6][FOI #21072 email]> 22.09.22
11:04 >>>

 

Tisztelt Semmelweis Egyetem! 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt
kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015
szeptember 1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

 

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az
állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók
számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre
átsorolt hallgatók számát is.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [7]kimittud.atlatszo.huweboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. szeptember 22.

 

Üdvözlettel: 

 

Szopkó Zita

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[8][FOI #21072 email]

 

Is [9][SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this
form:

[10]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[11]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #21072 email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #21072 email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. mailto:[FOI #21072 email]
9. mailto:[SE request email]
10. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
11. http://kimittud.hu/help/officers