Önköltséges képzésre való átsorolás átlag és kreditszámai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015 szeptember 1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók számát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Egyetemünk az Ön által 2022. szeptember 22.
napján megküldött „Közérdekűadat igénylés - Önköltséges képzésre való
átsorolás átlag és kreditszámai” tárgyú megkeresését az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29.§  (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbított határidőn
belül válaszolja meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt
kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015 szeptember
1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az
állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók
számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre átsorolt
hallgatók számát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

A PTE Zöld Egyetem programja jegyében kérem, ne nyomtassa ki ezt az
e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Green University - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Egyetemünk az Ön által 2022. szeptember 22.
napján megküldött „Közérdekűadat igénylés - Önköltséges képzésre való
átsorolás átlag és kreditszámai” tárgyú megkeresését megvizsgálta és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény  alapján

 

– közérdekű adatigénylésnek tekinti –

 

amely megkeresésre válaszolva október 7. napján megküldött tájékoztatás
szerint az Info tv. 29.§  (2) bekezdése alapján, 15 nappal
meghosszabbított határidőn belül tesz eleget és csatolva küldi meg az
igényében megjelölt közérdekű adatokat.

 

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100

 

 

From: Jogi Főosztály <[1][email address]>
Sent: Friday, October 7, 2022 1:46 PM
To: [2][FOI #21070 email]
Subject: Közérdekűadat igénylés - Önköltséges képzésre való átsorolás
átlag és kreditszámai

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Egyetemünk az Ön által 2022. szeptember 22.
napján megküldött „Közérdekűadat igénylés - Önköltséges képzésre való
átsorolás átlag és kreditszámai” tárgyú megkeresését az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29.§  (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbított határidőn
belül válaszolja meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolása során előírt
kreditek számát és tanulmányi átlagot az alábbiak szerint: 2015 szeptember
1-től 2022 szeptember 1-ig, karonkénti bontásban.

Továbbá szeretném kérni ugyan ilyen bontásban és időintervallumban az
állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre átsorolt hallgatók
számát, valamint az önköltséges képzésről az ösztöndíjas képzésre átsorolt
hallgatók számát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

A PTE Zöld Egyetem programja jegyében kérem, ne nyomtassa ki ezt az
e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Green University - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #21070 email]