Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 2015. január 1-jétől jelen adatigénylés beérkezéséig bezárólag az Önkormányzathoz, vagy annak bármely szervéhez, képviselőjéhez címzett és az Önkormányzat által bármilyen módon kezelt dokumentumot, különösen, de nem kizárólag értve ezalatt minden megkeresést, levelet, kérdést, felvilágosítás-kérést, jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 19.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Sores Katinka, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Átlátszó.hu!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszunkat mellékelten küldöm.

 

Üdvözlettel:

dr. Sőrés Katinka
jogi ügyintéző

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

Tel: 06/52-563-207

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Sores Katinka, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm válaszunkat.

Üdvözlettel:

dr. Sőrés Katinka
jogi ügyintéző

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

Tel: 06/52-563-207

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Email: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Sőrés Katinka!

Köszönjük a tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.