Oktatási Hivatal ellenőrzése

Kiss László made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.
A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.
Ha hatósági eljárás megindítása e törvény szerint nem kötelező, a Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a Hatóságnál az Oktatási Hivatal közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét az Oktatási Hivatal fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

2.) a Hatóságnál az Oktatási Hivatal közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét az Oktatási Hivatal fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

3.) a Hatóságnál az Oktatási Hivatal közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét az Oktatási Hivatal fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

4.) a Hatóságnál az Oktatási Hivatal közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét az Oktatási Hivatal fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban.

Felhívom figyelmét arra, hogy nem hivatkozásban, hanem elektronikus másolatban, részleteiben is kimásolható - azaz nem kép formátumú - elektronikus másolatban kérem a közfeladata végzésének igényelt adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 20.

Üdvözlettel:

Kiss László

Naih Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése