OKIR informatikai fejlesztésének költségei és dokumentumai

Az igénylést elutasította a(z) Agrárminisztérium.

Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszer informatikai fejlesztésére vonatkozó adatokat és dokumentumokat:

1., Az OKIR rendszer informatikai fejlesztésének kezdő és befejező időpontját.

2., Az OKIR informatikai fejlesztésével megbízott cég és az Agrárminisztérium közötti megbízási szerződést, mely tartalmazza az OKIR informatikai fejlesztésének feladatait és a fejlesztés költségeit.

3., A jelenleg fejlesztés alatt álló és elérhetetlen "Felszín alatti víz- és földtani közeg védelem (FAVI)" rendszer adatai elérhetőségének időpontját.

Adatigénylésemet az Agrárminisztérium Sajtóosztálya által 2021. december 10-én küldött válaszlevelére alapozom, miszerint az OKIR rendszer informatikai fejlesztése folyamatban van: "Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Tájékoztatjuk, hogy az OKIR rendszer informatikai fejlesztéséig azon hatóságok, melyek a rendszerben önálló azonosítóval nem rendelkeznek, az általuk hozott határozatokat az Agrárminisztérium kódszáma (13) alatt rögzítik. A korábbi válaszunkat fenntartjuk, a kért határozatot nem az Agrárminisztérium hozta, hatásköre nem állapítható meg.
Üdvözlettel:
AM Sajtóiroda"
(https://kimittud.hu/request/uveghazhatas...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 31.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Sajto (AM), Agrárminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Mellékelten küldjük a 2022.01.31.-én benyújtott közérdekű adatigénylésére
a választ.

Üdvözlettel:

AM Sajtóiroda

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Bodnár Zsuzsa <[1][FOI #19616 email]>
Dátum: 2022. január 31. 13:26:42 GMT-5
Címzett: "Adatigénylés (AM)" <[2][Agrárminisztérium request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - OKIR informatikai fejlesztésének költségei
és dokumentumai

Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszer informatikai fejlesztésére
vonatkozó adatokat és dokumentumokat:

1., Az OKIR rendszer informatikai fejlesztésének kezdő és befejező
időpontját.

2., Az OKIR informatikai fejlesztésével megbízott cég és az
Agrárminisztérium közötti megbízási szerződést, mely tartalmazza az OKIR
informatikai fejlesztésének feladatait és a fejlesztés költségeit.

3., A jelenleg fejlesztés alatt álló és elérhetetlen "Felszín alatti víz-
és földtani közeg védelem (FAVI)" rendszer adatai elérhetőségének
időpontját.

Adatigénylésemet az Agrárminisztérium Sajtóosztálya által 2021. december
10-én küldött válaszlevelére alapozom, miszerint az OKIR rendszer
informatikai fejlesztése folyamatban van: "Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Tájékoztatjuk, hogy az OKIR rendszer informatikai fejlesztéséig azon
hatóságok, melyek a rendszerben önálló azonosítóval nem rendelkeznek, az
általuk hozott határozatokat az Agrárminisztérium kódszáma (13) alatt
rögzítik. A korábbi válaszunkat fenntartjuk, a kért határozatot nem az
Agrárminisztérium hozta, hatásköre nem állapítható meg.
Üdvözlettel:
AM Sajtóiroda"
([3]https://kimittud.hu/request/uveghazhatas...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 31.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #19616 email]

Hibás a(z) [5][Agrárminisztérium request email] cím a(z) Agrárminisztérium részére
benyújtott Közérdekűadat igénylésekre vonatkozóan? Ha igen, lépjen velünk
kapcsolatba az űrlap segítségével:
[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése