Nyugdjpótlékok felülvizsgálata

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2/A. §-a alapján hozott határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői bizottság szakértői véleményét.

Fel szeretném szíves figyelmét hívni arra, hogy az Alaptörvény U) cikk (4) bekezdése szerint az igényelt személyes adatok közérdekből nyilvánosnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 5.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

2 Attachments

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény  2/A.
§-a alapján hozott határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői
bizottság szakértői véleményét megismerni kívánó adatigénylése kapcsán a
mellékelt tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

5 Attachments

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény  2/A.
§-a alapján hozott határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői
bizottság szakértői véleményét megismerni kívánó adatigénylése kapcsán a
mellékelt tájékoztatást és dokumentumokat juttatjuk el Önöknek.

Az igényelt dokumentumok többi részét terjedelmi okokból további három
levélüzenetünk tartalmazza majd.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Az igényelt dokumentumok további részei.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Az igényelt dokumentumok további részei.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Az igényelt dokumentumok további részei.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése

5 Attachments

 

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott, az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény  2/A. §-a alapján hozott
határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői bizottság szakértői
véleményét megismerni kívánó adatigénylése kapcsán  a megismerni kívánt
adatokat a Fővárosi Törvényszék 22.P.23.654/2013/5. számú ítéletében
foglaltak alapján megküldjük.

 

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

5 Attachments

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
részére
Másolatot kap: [2][FOI #1227 email]

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Nyugdíjpótlékok felülvizsgálata

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott, az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény  2/A. §-a alapján hozott
határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői bizottság szakértői
véleményét megismerni kívánó adatigénylése kapcsán  a megismerni kívánt
adatokat a Fővárosi Törvényszék 22.P.23.654/2013/5. számú ítéletében
foglaltak alapján megküldjük.

 

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése