Nyugat.hu szerkesztőségében történt igazoltatási kísérlet

Az igénylést elutasította a(z) Országos Rendőr-főkapitányság.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésere:

Várható-e és ha igen mikor, vizsgálat a nyugat.hu szerkesztőségébe kiszálló igazoltatni kívánó rendőrök eljárása kapcsán, különös tekintettel arra, hogy milyen módon, milyen telefonszámra, milyen tartalommal történt a bejelentés a rendőrség felé.

Az esetről itt olvasható összefoglalás:
http://media20.blog.hu/2013/03/19/rendor...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 20.

Üdvözlettel:

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Varga Viktor hozzászólt ()

A kérdések a BRFK-ra tartoznak, így ők fognak válaszolni.

Tímea Tvergyák,

1 Attachment

Tisztelt Varga Viktor Úr!

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából az Ön által megadott e-mail
címre megküldöm a Budapesti Rendőr-főkapitányságra eljuttatott
beadványával összefüggésben készített tájékoztatást.

Budapest, 2013. április 03.

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy

Varga Viktor hozzászólt ()

Az igénylést továbbították az illetékesnek, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságra.

1 Attachment

  • Attachment

    http 10.64.0.45 file.php file faxes recvd 2013 04 12 03261255 000005818 fax.pdf

    11 Download View as HTML

[ Email has no body, please see attachments ]

1 Attachment

  • Attachment

    http 10.64.0.45 file.php file faxes recvd 2013 04 12 03261255 000005818 fax.pdf

    11 Download View as HTML

** Reply Requested When Convenient **

Varga Viktor hozzászólt ()

A hivatal válasza OCR-ezve:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011, évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.) hivatkozással, elektronikus úton benyújtott kérdésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A „nyugat.hu” szerkesztőségében történt rendőri megjelenéssel kapcsolatban az arra jogosult panasszal élt. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a szükséges vizsgálatot lefolytatta, melynek alapján a kapitányságvezető határozatot hozott, melyet a. panasz benyújtójának megküldték.

A határozat személyes adatokat tartalmaz, az Infotv. alapján nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak.
Szombathely, 2013. április 11.