Nyilvános WC-k működtetésének elmulasztása (Mátyás tér, Dankó u.)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a képviselő-testület 2013. július 17-i ülésén, a Mátyás téren és a Dankó u. 18. alatti sportudvaron létesített nyilvános WC-k fenntartásáról szóló képviselői kérdésre adott írásos választ.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Pék Tímea Szilvia, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete 11/2013. (III.01.) sz. rendeletében 2013. augusztus
05-20. között igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a
Hivatal az alábbiak szerint ügyeletet tart.

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Irodája az igazgatási szünet ideje alatt
8.00-12.00 óráig nyitva tart, mely idő alatt születéssel és halálozással
kapcsolatos anyakönyvezési ügyek intézhetőek. Továbbá ez idő alatt
telefonos ügyfélszolgálatot biztosítunk, a rendkívüli és halasztást nem
tűrő ügyek intézése a + 36 1/459-2256-os telefonszámon történik.

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

Megértését és türelmét köszönöm.

Tisztelettel:

 

Rimán Edina

     jegyző

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

dr. Sánta Zsófia, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete 11/2013. (III.01.) sz. rendeletében 2013. augusztus
05-20. között igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a
Hivatal az alábbiak szerint ügyeletet tart.

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Irodája az igazgatási szünet ideje alatt
8.00-12.00 óráig nyitva tart, mely idő alatt születéssel és halálozással
kapcsolatos anyakönyvezési ügyek intézhetőek. Továbbá ez idő alatt
telefonos ügyfélszolgálatot biztosítunk, a rendkívüli és halasztást nem
tűrő ügyek intézése a + 36 1/459-2256-os telefonszámon történik.

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

Megértését és türelmét köszönöm.

Tisztelettel:

 

dr. Sánta Zsófia

Jegyzői Kabinet

  kabinetvezető

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Bódis Lajos hozzászólt ()

A témában kérdést feltett képviselő a kérésemre közzétette a jegyző válaszát, így annak az önkormányzattól igénylése okafogyott.
Az önkormányzatot értesítem, hogy az igénylést visszavonom.

A jegyző válasza:
http://www.mszp8.hu/pdf/komassy_valasz_K...

Tisztelt dr. Sánta Zsófia!

A nyilvános WC-k témában kérdést feltett képviselő a kérésemre közzétette a jegyző válaszát. Így annak az önkormányzattól igénylése okafogyott, az igénylést visszavonom. Az eddigi intézkedésüket köszönöm.

A jegyző válasza:
http://www.mszp8.hu/pdf/komassy_valasz_K...

Üdvözlettel:

Bódis Lajos