NRNF-63/2007 sz. felszámolási eljárás

Katus Eszter made this Közérdekűadat request to A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapesti Vegyiművekkel kapcsolatos felszámolási eljárás adatait. A felszámolás 2007 (!) óta tart, évek óta a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. végzi, amelynek az állam a tulajdonosa, és az Ön felügyelete alá tartozik. A Kft. 2019 óta nem válaszol a következő kérdéseinkre:
- hol tart a folyamat és miért nem zárult le még mindig az NRNF-63/2007 számon futó felszámolási eljárás?
- Megszűnhet-e a Budapesti Vegyiművek anélkül, hogy elvégeznék a teljes kármentesítést Hidason és Garén?
- Pontosan kit terhel a felelősség a környezetszennyezés és a be nem fejezett kármentesítés miatt?
- A BVM után rákkeltő anyagok maradtak a talajban a megengedett határérték több ezerszeresében, az érintett kistérségekben szignifikánsan magasabb a rákos megbegetegédes száma. Miért nem zárják le végre 15 év után a felszámolást, vagy adják el jelképes összegért a földeket az államnak/önkormányzatoknak, hogy uniós forrásból el tudják végezni a kármentesítést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Kommunikáció (NVTNM), A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten csatolt válaszlevelünket.

Tisztelettel:

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Sajtó és Kommunikációs Főosztály
Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős
Tárca Nélküli Miniszter
www.kormany.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése