Nők elleni erőszak, kapcsolati erőszak adatok

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Országos Rendőr-főkapitányság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat éves bontásban:

- Emberölés, testi sértés miatti halálozások száma férfi elkövető, női sértett esetében a 2020-as és 2021-es évben
- szándékos befejezett emberölések száma Magyarországon, és ebből a női sértettek száma a 2020-as és 2021-es évben
- szándékos befejezett emberölés partner/volt partner sérelmére, továbbá családtag sérelmére, és ebből a női sértettek aránya a 2020-as és 2021-es évben
- a Btk. 197 § szerinti Szexuális erőszak bűncselekmény női sértettjeinek száma, illetve erőszakos közösülés női sértettjeinek száma

A 2019-es, 2020-as és 2021-es évekből pedig a Btk. szerinti kapcsolati erőszak bűncselekmény kapcsán az alábbi adatokat szeretném kérni, szintén éves bontásban:
- nők ellen párkapcsolati erőszakot elkövető férfiak száma
- férfi partner, vagy volt partner által elkövetett kapcsolati erőszak női áldozatainak száma - amennyiben lehetséges, kérem arról is küldjenek adatokat, hogy ez a szám (kapcsolati erőszak női áldozatainak száma) hogyan alakult fizikai, pszichológiai, szexuális jellegű, illetve gazdasági bántalmazás esetében
- a rendőrség által nyilvántartott, nemi erőszak miatti bejelentések, feljelentések száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita