Nógrád megye, maszkviselés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy 2021. január 1.-től 2021. április 15.-ig, Nógrád megye területén, hány alkalommal indítottak szabálysértési
eljárást, hány alkalommal szabtak ki pénzbírságot, kötelező maszkviselés elmulasztása, vagy szabálytalan maszkviselés miatt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 15.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság!

Válaszukat köszönöm!

Kelt: 2021. május 4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor