Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy 2021. január 1.-től 2021. március 29.-ig, Nógrád megye területén, hány alkalommal történt pótdíj kiszabása, utazásból kizárás, nem megfelelő vagy elmulasztott maszkviselés miatt? Továbbá ugyanezen időszakban és területen, hány alkalommal történt rendőri intézkedés, feljelentés maszkviselés elmulasztása miatt (megállókban, járatokon)? Milyen módon ellenőrzik az utasok maszkviseléssel kapcsolatos szabálykövető magatartását?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 29.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

5 Attachments

Tisztelt Tóth Gábor!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2021. március 29-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekű
adatigénylés  - Nógrád megye, maszkviselés - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.”
tárgyú közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:

 

A járvány elleni védekezés részeként a maszk használata november 11-től
nemcsak a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és
megállóhelyek teljes területén kötelező. Autóbusz-vezetőink kötelesek
megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel
kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem
tesz eleget. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az
előírás betartását. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és
8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

 

A szabályt be nem tartókkal szemben  az autóbusz-vezető és az ellenőr
rendőrségi intézkedést is kérhet, ilyen esetben a rendőrség szabálysértési
eljárást indíthat és pénzbírsággal sújthatja a szabálytalankodókat. Az
autóbusz-állomásokon társaságunk személy- és vagyonbiztonságért felelős
munkatársai ellenőrzik a maszkviselésre vonatkozó előírások betartását,
míg az autóbuszra felszálláskor a járművezető kollégáink végzik az
ellenőrzést. Figyelmeztetik a szabályokat be nem tartó utasokat, szükség
esetén rendőri intézkedést kérnek.

 

Utasaink túlnyomó része Nógrád megyében együttműködő, így 2021. január 1.
és 2021. március 29. között végzett 1460 ellenőrzés során mindössze 1
esetben történt pótdíjazás a maszkviselés hiánya miatt. A jelezett
időszakban rendőri intézkedésre nem került sor, valamint  az ellenőrzést
végző kollégák sem zárta ki senkit az utazásból.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az
Infotv. 29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A
VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel
kapcsolatos jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója
tartalmazza, amely elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken:
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad....

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[email address]

[1][IMG]

[2][IMG]    [3][IMG]    [4][IMG]    [5][IMG]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közadat!

Válaszukat köszönöm!

Üdvözlettel:

Tóth Gábor