Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Sberbanknak az NHP indulása óta havonta milyen összegben történt folyósítás. A Sberbank engedélyének visszavonása utan az MNB zálogjogosultnak hány darab hitele, milyen összegben vált esedékessé.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 19.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) 2022. március 19-én az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megjelölt adatok banktitoknak, illetve
üzleti titoknak minősülnek, így azok átadására jelenleg nem látunk
jogszerű lehetőséget.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 31. §-a alapján az elutasítás
jogszerűségének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel,

KOMMUNIKÁCIÓ

1013 Bp., Krisztina krt 55.

Telefon: +36 (1) 428 2751

[1]Email - [2]Web - [3]Facebook - [4]Twitter - [5]Instagram
   

idézett részek megjelenítése