Network/Média Bt-vel, Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network/Média Bt-vel, a Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött esetleges szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Becker András

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.

A Szépművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva
tart  és nem látogatható 2015. február 16-ától előre láthatóan 2018.
tavaszáig. A bezárás ideje alatt a Múzeum 50 remekművéből rendezett
kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg Bővebb információ a
kiállításról itt érhető
el: [1]http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
Szakmai kérdés esetén levelét azonnal továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig.
Általános kérdésekben kérjük, látogassa meg honlapunkat itt:
http://www.szepmuveszeti.hu/
Reprodukció kéréséről: http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok
Adatszolgáltatásról: [2]http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
A Szépművészeti Múzeum központi telefonszáma: (06-1) 469-7100.
Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!

This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest.

The Museum is closed for renovation of the building and cannot be visited
from 16 February 2015 until the spring of 2018.
During this period a selection from the Museum’s collection is on show in
the Hungarian National Gallery (in Buda Castle) For more information
please, visit:
[4]http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
Meanwhile, please, refer to our
website: [5]http://www.szepmuveszeti.hu/main
For requesting Rights and
Reproductions: [6]http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest
[7]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig és [8]Modigliani
időszaki kiállítás 2016. október 2-ig a Magyar Nemzeti Galériában.
Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát [9]Baráti Kör kártyával ingyen!
Szeretettel várjuk a [10]Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban is.

[11]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017 and
the [12]Modigliani exhibition until 2 October. Visit the Hungarian
National Gallery for free with the [13]Friends card! You are welcome at
the exhibitions of the [14]Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts as well.

References

Visible links
1. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
2. http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
3. http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...
4. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
5. http://www.szepmuveszeti.hu/main
6. http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
7. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
8. http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/modig...
9. http://mng.hu/barati_kor/rolunk-121873
10. http://hoppmuseum.hu/
11. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
12. http://mng.hu/temporary_exhibitions/modi...
13. http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...
14. file:///tmp/”http:/hoppmuseum.hu/hopp_ferenc_en/”

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Tisztelt Adatigénylő!

2016. szeptember 27-én érkezett adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CXII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése értelmében a főigazgató a közérdekű adatigényléssel összefüggő válaszadást 15 nappal meghosszabbította.
A válaszadásig szíves türelmét kérjük.

Köszönettel,

Szépművészeti Múzeum

________________________________________
Feladó: Becker András <[FOI #7467 email]>
Elküldve: 2016. szeptember 27. 17:24
Címzett: szm info
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Network/Média Bt-vel, Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött szerződések

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network/Média Bt-vel, a Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött esetleges szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7467 email]

Ha a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest nem a(z) [Szépművészeti Múzeum - Budapest request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Remekművek a Szépművészeti Múzeumból<http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...> 2017 végéig és Árny a kövön – Ország Lili művészete<http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/arny-...> időszaki kiállítás 2016. dec. 16. - 2017. márc. 26. között. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát Baráti Kör<http://mng.hu/barati_kor/rolunk-121873> kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban<http://hoppmuseum.hu/> is.

Masterpieces from the Museum of Fine Arts<http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...> until the end of 2017. Visit the Hungarian National Gallery for free with the Friends <http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...> card! You are welcome at the exhibitions of the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts<”http://hoppmuseum.hu/hopp_ferenc_en/”> as well.

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

2016. szeptember 27-én érkezett adatigénylési kérelmével összefüggésben tájékoztatom, hogy az adatigénylési kérelmében foglalt jogalanyok egyikével kötött az intézmény 3 évvel ezelőtt egy megbízási szerződést. (A megállapodás – a személyes adatok kitakarása mellett – mellékelten csatolva.)

Tisztelettel:

Szépművészeti Múzeum

________________________________________
Feladó: Becker András <[FOI #7467 email]>
Elküldve: 2016. szeptember 27. 17:24
Címzett: szm info
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Network/Média Bt-vel, Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött szerződések

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network/Média Bt-vel, a Network/Média Kft-vel, illetve dr. György Péterrel kötött esetleges szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7467 email]

Ha a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest nem a(z) [Szépművészeti Múzeum - Budapest request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Remekművek a Szépművészeti Múzeumból<http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...> 2017 végéig és Árny a kövön – Ország Lili művészete<http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/arny-...> időszaki kiállítás 2016. dec. 16. - 2017. márc. 26. között. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát Baráti Kör<http://mng.hu/barati_kor/rolunk-121873> kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban<http://hoppmuseum.hu/> is.

Masterpieces from the Museum of Fine Arts<http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...> until the end of 2017. Visit the Hungarian National Gallery for free with the Friends <http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...> card! You are welcome at the exhibitions of the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts<”http://hoppmuseum.hu/hopp_ferenc_en/”> as well.