Nettó 5 millió forintot elérő szerződések ATEV Zrt.

Az igénylést elutasította a(z) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt..

Tisztelt ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2007.01.01. és 2015.06.07. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Szabó Gábor, ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

Tisztelt  Erdélyi Katalin!
Az ATEV Zrt. részére 2015.06.07-én érkezett közérdekű adatigénylés
vonatkozásában az alábbiakat közlöm:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (tov.: Infotv.) 30.§ (3) bekezdése alapján
társaságunk az igény teljesítését megtagadja.
Ennek indokaként előadjuk,hogy az igényelt adatok üzleti titoknak
minősülnek, és a kért adatokhoz való  hozzáférés az üzleti tevékenység
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
A Infotv. törvény 31.§ (3) bekezdése biztosítja a jogorvoslati
lehetőséget.
Üdvözlettel,

Szabó Gábor
Vezerigazgató
Atev fehérjefeldolgozó ZRt.
Mob. +3630-9453-400

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Erdélyi Katalin" <[FOI #4878 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések ATEV adatgazd��nál" <[ATEV request email]>
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2015. június 7. 11:07:07
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Nettó 5 millió forintot elérő szerződések
ATEV Zrt.
Tisztelt ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2007.01.01. és 2015.06.07. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő
szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét,
a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június  7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4878 email]

Ha a(z) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. nem a(z) [ATEV request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------