Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2014.07.19. és 2015.01.19. között kötött, nettó 5 millió forintot
elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát
és értékét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek
nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 19.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva csatoltan küldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére,
Kazincbarcika Város Önkormányzata által 2014. 07. 19. - 2015. 01. 19.
napja közötti időszakban megkötött, nettó 5 millió forintot elérő
szerződéseinek listáját.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                     Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin