Nemzetközi konferencia az Alaptörvény elfogadásának 4. évfordulóján című konferencia kapcsán

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a konferencia pontos és részletes programját
- a konferencián előadó személyek listáját
- a konferencia során keletkezett és a konferenciához kapcsolódó publikus dokumentumokat (köny, publikációk, idegen nyelvű anyagok)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 29.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM    

Iktatószám: V/98/2/2015

 

Madarász Csaba úr

részére

Tárgy: Közérdekű adatigénylés – Nemzetközi konferencia az Alaptörvény
elfogadásának 4. évfordulóján

 

Tisztelt Madarász Csaba Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. május 29-én érkezett adatigénylésével
kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Köszönöm szívélyes válaszukat a "Nemzetközi konferencia az Alaptörvény
elfogadásának 4. évfordulóján" címmel benyújtott adatigénylésemre.

A pontosítás végett, hogy jól értsem válaszukat, szeretném megkérdezni, hogy nem készült hang/mozgóképfelvétel az elhangzott előadásokból, vagy ezek a felvételek nem publikusak? Netán a konferencián előadók prezentációi sem publikusak?
Hogyan lehetett a konferenciára jelentkezni és volt-e korlátozva a jelentkezők köre?

Köszönöm segítségüket,

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Iktatószám: V/98/4/2015

 

Madarász Csaba úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Nemzetközi konferencia az Alaptörvény
elfogadásának 4. évfordulóján

 

Tisztelt Madarász Csaba Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. június 22-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése