Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- hány darab kérdőívet küldtek ki
- mennyibe került a címlista
- mennyibe kerültek a kérdőívek (előállítás, postázás, ingyen
válaszboríték)
- mennyi a feldolgozás tervezett költsége
- a Nemzeti Konzultáció 2012 részletes költségvetése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 2.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Tisztelt Miniszterelnökség!

A jogszabály értelmében a közintézménynek általában azonnal kellett volna válaszolnia, és 2012. június 17. határidőig.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ha 15 napon belül jelzi az adatgazda, hogy hosszabbítást kér, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja van a válaszadásra. A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodik, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Kárpáti Henriett dr., Miniszterelnökség

Magyar Gabriella asszony részére

 

 

Tisztelt Asszonyom!

 

 

2012. június 2. napján érkezett közérdekű adatok igénylésére irányuló
kérelmére, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi tájékoztatást adom.

 

Magyarország Kormánya a kormányzati döntések előzetes társadalmi
egyeztetése érdekében, a nemzeti konzultáció folyamatának következő
állomásaként újra Magyarország állampolgáraihoz fordul.

 

A Kormány 2012. május 29-étől gazdasági kérdésekben várja az állampolgárok
véleményét. A cél megvalósítása érdekében a kormányzat – a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 18. § (3) bekezdés b) pontja alapján – úgynevezett
kapcsolatfelvételi eljárás keretében fordult minden Magyarországon élő
érvényes lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
1994. május 30. napja előtt született magyar állampolgárhoz. Összesen 8.
103. 868 darab kérdőív készül. A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv mentes a
díjfizetés alól.

 

Az Infotv 30. § (2) bekezdés második fordulata alapján tájékoztatom, hogy
a kérdőívek előállítására biztosított forrás összegét a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
állapította meg. A hivatkozott kormányhatározat Magyar Közlöny 67.
számában, 2012. június 5. napján került kihirdetésre
([1]http://magyarkozlony.hu/keresesdatum).

 

A feldolgozással kapcsolatos költségek előzetesen nem megállapíthatók,
figyelemmel arra, hogy az a visszaküldött kérdőívek számától függ.

 

 

Budapest, 2012. június 18.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Kárpáti Henriett

a kormányszóvivő sajtóreferense

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Tel: +36 (1) 795-1455

Fax: +36 (1) 795-0410

Mobil: +36 (30) 594-8637

E-mail: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kárpáti Henriett dr.!

A hivatkozott választ megkaphatnám nem linkben?
Eleve a link, amit küldött, hibás, így a levele SEMMILYEN konkrét adatot nem tartalmaz.
Ezekre a kérdésekre viszont már most tudtak volna válaszolni:

- hány darab kérdőívet küldtek ki
- mennyibe került a címlista
- mennyibe kerültek a kérdőívek (előállítás, postázás, ingyen
válaszboríték)
- a Nemzeti Konzultáció 2012 részletes költségvetése

Ebben semmi olyan nincs, ami a válaszok visszaküldése után lenne csak kiszámolható.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Magyar Gabriella hozzászólt ()

Az adatgazda által küldött válasz nem tartalmaz semmilyen adatot, csak egy hibás linket.
Az általam feltett kérdések nem olyanok, hogy azokkal meg kellene várni a kérdőívek visszaküldését.

A feltett kérdésekre nem kaptam választ a határidőig.

Peng György hozzászólt ()

A válaszban hivatkozott közlöny letölthető innen pdf-ben: http://magyarkozlony.hu/pdf/13026

Magyar Gabriella hozzászólt ()

Köszi a pdf-t.
A közlöny megvan, a kért adatokból egyáltalán nem találtam semmit. (de ez természetesen nem neked szól)
Legközelebb elküldik a Háború és békét, hogy abból bogarásszak?

Titkarság (ME), Miniszterelnökség

3 Melléklet

Tisztelt Magyar Gabriella Asszony!

Jelen levéllel megküldjük Önnek a 2012. június 2. napján érkezett
közérdekű adatok igénylésére irányuló kérelmére, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29. § (1) bekezdésére figyelemmel az
alábbi tájékoztatást.

 

Tisztelettel tájékoztatjuk továbbá, hogy a
[1]http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/13026 működő linken, a 37-38.
oldalon olvasható a jelen kérés tárgyában a kihirdetett kormányhatározat.
Jelen levél mellékleteként a kapcsolódó oldalakat csatoljuk szkennelt
formában, pdf formátumban.

 

Kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2012. július 4.

 

Tisztelettel:

 

dr. Vass Zoltán

közkapcsolati referens

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Magyar Gabriella hozzászólt ()

Ok, újra megkaptam a Magyar Közlönyt. Fánk legyek, ha értem. Igazán az a fontos a számomra, hogy mezei felhasználó is megértse a számokat - ami a közlönyben van, az nem ad választ a kérdésekre, és nem is érthető.

Kérdőívek száma: 8103868.
Lakcímek: ingyen.
Mennyibe került összesen: passz, mondjuk összeadom az összes számot, amit a Közlöny 37-38 oldalain találok? Avagy?
Mit jelent itt egy negatív szám?
Mindenesetre összeadtam az összes pozitív számot, így közel 2 MILLIÁRD forint jött ki.
(1 952 000 000).

Részletes költségvetést nem kaptam.
Ezért kénytelen voltam a saját intuícióimra hagyatkozni.
Pl. van a 14 millió személyi kiadás (+munkáltatói közterhek újabb 3 millió), vegyünk egy bruttó 200000-et kereső alkalmazottat, 70 hónapot dolgozhatna főállásban ezen a projekten. Vagy 5 db Fiktív Közszolga dolgozhatna 14 hónapot főállásban.

A dologi kiadások rubrika 727 millió forint, osztva a kérdőívek számával, az 89710 Ft.
Egy kérdőív dologi kiadása 89710 forintba került. Ez csak a dologi kiadás.
A teljes projekt költsége 1952 millió forint, egy kérdőív így 240000 forint.

Szívesen olvasok egyéb hozzászólásokat, ha esetleg rosszul számoltam, vagy másképp kellene számolnom. Eddig kétszer kérdeztem meg, gondolom okos emberek válaszoltak, nyilván alaposan átnézték, hogy mit küldenek el.

Tisztelt Titkarság (ME)!

Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kellene értelmezni az Önök által küldött Magyar Közlöny 37-38-át. Hogy jön ki ebből a kért adat ("mennyibe kerültek" és a részletes költségvetés).
Értem, hogy van erre egy előirányzat, ebben 1952 millió jön ki nekem összesen, így egy kérdőív tervezett költsége 240000 forint.

Amit küldtek, a közlöny, ott homályos fejezetcímek vannak, így az átlag Pelikán elvtárs számára ez teljesen érthetetlen.
Részletes költségvetést akkor most már nem is fogok (fogunk) kapni?

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Magyar Gabriella hozzászólt ()

240, elnéztem.