Tisztelt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek metodológiájáit ahogy
azokat feldolgozták
2) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek összesített eredményeit
3) Az eredményekre támaszkodó döntéseket - tövényeket

Mint ahogy az a http://kimittud.atlatszo.hu/request/nemz... közadat igénylésre adott válaszként Önöket jelölték meg adatgazdaként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 19.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások KH,

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Köszönjük, hogy elektronikus levelével a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalához (KEK KH) fordult.

Válaszunkig szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel:

KEK KH

 

 

Dear Sir or Madam,

 

Thank you for contacting the Central Office for Administrative and
Electronic Public Services (KEK KH).

We kindly ask your patience until we reply.

 

Yours sincerely,

KEK KH

 

dr. Tóth Zoltán,

2 Attachments

Tisztelt Uram!

 

Sajnálattal tájékoztatom, hogy a KEKKH sem eddig lefolytatott, sem a
jövőbeni nemzeti konzultációk tekintetében nem minősült/minősül
„adatgazdának” az alábbiakra tekintettel.

A korábban lezajlott konzultációs folyamatok esetében a Kormány külön
határozatot hozott az elvégzendő feladatok vonatkozásában, ezek értelmében
a Miniszterelnökség (MEH) került adatkezelőként kijelölésre.

Jelenleg a Kormány általánosságban szabályozza e kérdést; a kormányzati
lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról szóló
1848/2014 (XII. 30.) Korm. határozat értelmében az adatkezelői feladatokat
ugyancsak a Miniszterelnökség látja el.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény ezzel összhangban az alábbiakról rendelkezik:

„Nytv. 19/A. § (1) A Kormány által meghatározott ügyekben a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter

a) a polgárok személyre szóló tájékoztatása, illetve

b) a polgárok álláspontjának megkérdezése

céljából a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok szolgáltatását
jogosult kérni, a 11. § (1) bekezdés b), c), d), h) és k) pontjában
meghatározott kiválasztási szempontok szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem teljesítését meg kell tagadni a 19. §
(4) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti esetben.

(3) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az (1)
bekezdésben meghatározott célból átvett adatokat – törvény eltérő
rendelkezése hiányában – az átvételtől számított kilencven napig
kezelheti.

(4) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek az
(1) bekezdésen alapuló adatkezelésére a kutatás és a közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény 5. és 6. §-ában, valamint 13–15. §-ában foglaltakat
megfelelően alkalmaznia kell.”

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az Infotv. 26. §-a és 29. §-a alapján a
közérdekű adatigénylésével az adatkezelő szervet szíveskedjen megkeresni.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Tóth Zoltán

főosztályvezető

belső adatvédelmi felelős

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatala

N.SIS II Hivatal

1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.

tel.: +36 1 455-6803

mob.: +36 20 984-7393

fax: +36 1 456-6509

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.kekkh.gov.hu

 

[3]cid:[email protected]

 

From: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások KH
Sent: Thursday, February 19, 2015 7:53 PM
To: Ivanovicsné Istenes Anna; dr. Tóth Zoltán
Cc: dr. Horváth Imre
Subject: Fw: Közérdekű adat igénylés - Nemzeti Konzultáció Adatai
[<AX38194>]

 

Tisztelt Kollégák!

 

Az ügyfélszolgálatunkhoz beérkezett alábbi közérdekű adatigénylést
illetékességi okokból ezúton továbbítjuk Önöknek.

 

Köszönettel:

 

Bárczi Dominik

Kormányzati Ügyfélvonal

 

tel.: 1818

fax: +36 1 550-1819

e-mail: [4][email address]

[5][IMG]

--------------------------------------------------------------------------

EMail from Customer

Date: 2015. február 19. 18:48:36

From: [6][FOI #4029 email]
To: "Közérdekű adat igénylések KEKKH adatgazdánál"
<[7][KEKKH request email]>

Subject: Közérdekű adat igénylés - Nemzeti Konzultáció Adatai

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Tisztelt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala! |
| |
|Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a |
|továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. |
| |
|Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre |
| |
|1) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek metodológiájáit ahogy |
|azokat feldolgozták |
|2) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek összesített eredményeit |
|3) Az eredményekre támaszkodó döntéseket - tövényeket |
| |
|Mint ahogy az a |
|[8]http://kimittud.atlatszo.hu/request/nemz...
|közadat igénylésre adott válaszként Önöket jelölték meg adatgazdaként. |
| |
|Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat |
|elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. |
|Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a |
|kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. |
| |
|Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek |
|megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben |
|a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem,|
|hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és |
|a szkennelés költségét. |
| |
|Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az |
|Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg |
|számomra. |
| |
|Segítő együttműködését előre is köszönöm. |
| |
|Kelt: 2015. február 19. |
| |
|Üdvözlettel: |
| |
|SZ. Daniel |
| |
|------------------------------------------------------------------- |
| |
|This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been overriden by the sample |
|Alaveteli theme. |
| |
|Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol: |
|[9][FOI #4029 email] |
| |
|Is [10][KEKKH request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to Közigazgatási és|
|Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala? If so, please contact us using this form: |
|[11]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque... |
| |
|Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy |
|and copyright policies: |
|[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers |
| |
|If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from |
|your organisation's FOI page. |
| |
|------------------------------------------------------------------- |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kekkh.gov.hu/
4. mailto:[email address]
5. http://www.nyilvantarto.hu/media/player/...
6. mailto:[FOI #4029 email]
7. mailto:[KEKKH request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/request/nemz...
9. mailto:[FOI #4029 email]
10. mailto:[KEKKH request email]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers