Nem megtartott órák?

KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a szakszerűen nem megtartott, csak felügyelt tanórák számát,
az összevonással megtartott tanórák számát, és
a szakszerűen helyettesített tanórák számát
a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig intézményenként, havi, osztályonkénti, tantárgyi bontásban, természetesen személyes adatnak minősülő információk nélkül.
Tájékoztatom, hogy az osztályok, tantestületi tagok, azok szakjai, tanított tantárgyai, a kötelező tanórák adatai közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, a kötelező tanórák biztosítása, elszámolása, közpénzből finanszírozása közérdekű feladat, tevékenység, és ha közérdekű feladatához szükséges információkat nem kezel, a közfeladatot ellátó szerv közfeladatok ellátására bizonyul alkalmatlannak. Továbbá a közoktatás, köznevelés a nevelt, oktatott gyerekek mindenek feletti, legjobb érdekét - leginkább azt, hogy megkapja, amit kötelező neki megadni az iskolában, ahova kötelező bejárjon - kell szolgálja, ellenőrizhető, átlátható módon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 25.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közép-Pesti TKK (KK), KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm dr. Házlinger György Tankerületi Igazgató Úr tárgyban
kelt levelét.

 

 

dr. Házlinger György tankerületi igazgató nevében és megbízásából:

 

Üdvözlettel,

[1]LL.M. adatvédelmi 2.

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links

Tisztelt Közép-Pesti TKK (KK)!

Köszönöm rövid és egyértelmű válaszát, azaz azt, hogy a tankerületi központ nem kezeli a fenntartásában lévő intézményekben nem megtartott, csak felügyelt, szakszerűen vagy nem szakszerűen helyettesített kötelező tanórák egyetlen adatát sem.

Igényelem azt a közérdekű adatot, hogy a tankerület tudja-e, hogy ki kezeli ezeket az adatokat. Ha tudja, ki, kérem ezt az információt.

Üdvözlettel:

Kiss László